„Planet protiv plastike“ - globalna tema Dana planeta Zemlje 2024.

Dan planeta Zemlje obilježava se svake godine 22. travnja. Njegove teme usmjeravaju pozornost svjetske javnosti na goruće probleme okoliša. Tema je ovogodišnjeg Dana planeta Zemlje "Planet protiv plastike ." Ta tema naglašava potrebu za zajedničkim djelovanjem s ciljem popravka i liječenja ekosustava našeg planeta, borbe protiv klimatskih promjena i očuvanja bioraznolikosti.


Kako bi se ostvario ambiciozan cilj smanjenja plastike za 60 % do 2040. godine, organizacija EARTHDAY.ORG iznijela je nekoliko ključnih ciljeva:
  1. promicanje široke svijesti javnosti o šteti koju plastika uzrokuje  s obzirom na zdravlje ljudi i životinja te cjelokupnu biološku raznolikost kao i zahtjev da se provede više istraživanja o njezinim posljedicama za zdravlje uključujući objavu svih informacija o tim učincima;
  2. ubrzano postupno ukidanje sve plastike za jednokratnu uporabu do 2030. godine i uvrštenje te obveze u Sporazum Ujedinjenih naroda o onečišćenju plastikom 2024. godine;
  3. zahtjevne politike kojima se okončava pošast brze mode i golema količina plastike koju ona proizvodi i troši; (4) ulaganje u inovativne tehnologije i materijale za izgradnju svijeta bez plastike. 
Kako biste saznali više o temi „planet protiv plastike“ i pridružili se pokretu za budućnost bez plastike, posjetite: Earth Day 2024. Kako biste se educirali o utjecaju plastike na zdravlje ljudi, potražite modul istraživanja utjecaja plastike na zdravlje (Plastics Health Research Module) i informativne članke, komplete alata, priopćenja za medije i članke na portalu Earth Hub, na stranici EARTHDAY.ORG.

Norme kao alat za smanjenje onečišćenja plastikom


Označivanje i transparentnost
U označivanju proizvoda od plastike potreban je drastičan preokret kojim se naglasak prebacuje s mogućnosti recikliranja na održivost. Norme koje obuhvaćaju nazive, oznake i definicije materijala, ispitivanje sastava materijala i sljedivost olakšavaju komunikaciju između sudionika na tržištu i potrošača. Norme kao što je niz HRN EN ISO 22526, Plastika – Ugljični i ekološki otisak plastike na bioosnovi mogu poduzeća učiniti transparentnijim i odgovornijim. Poduzeća ih mogu primijeniti i kako bi smanjila golemu raznolikost plastičnih materijala u uporabi, što je postalo globalni prioritet. Te norme, zajedno s odgovarajućim mjerama politike, mogu pomoći u utvrđivanju i uklanjanju štetnih i nepotrebnih vrsta plastike.
Više informacija o hrvatskim normama niza HRN EN ISO 22526:
HRN EN ISO 22526-1:2022; HRN EN ISO 22526-2:2022 i HRN EN ISO 22526-3:2022

Procjena na kraju životnog ciklusa
Za rješavanje problema onečišćenja plastikom potreban je novi način razmišljanja kojim se uzima u obzir cijeli životni ciklus plastike uključujući obradu na kraju životnog vijeka. Postoje norme koje pomažu znanstvenicima i proizvođačima da odrede svojstva polimera, koliko se brzo razgrađuju u vodi ili tlu, jesu li biorazgradivi i ispuštaju li čestice mikroplastike. Naprimjer, u normi HRN EN ISO 22766, Plastika – Određivanje stupnja razlaganja plastičnih materijala u morskim staništima u stvarnim terenskim uvjetima opisuje se što se događa s plastikom kada završi u oceanu, nenamjerno ili putem nepropisnog odlaganja.

Međusektorske norme, kružnost
Dio je rješenja za onečišćenje plastikom jačanje kružnosti jačanjem veza unutar vrijednosnog lanca plastike. Prema podacima Svjetske banke, bez jakih osnovnih sustava gospodarenja otpadom, nereciklirana plastika vjerojatno će se i dalje odlagati na odlagališta. ISO ima niz normi „općeg okvira” (poput onih koje se odnose na uvođenje i učinkovitost sustava upravljanja) koje obuhvaćaju nekoliko faza životnog ciklusa plastike. Među njima su ISO 14009, Environmental management systems – Guidelines for incorporating material circulation in design and development (Sustav upravljanja okolišem – Smjernice za uključivanje kružnosti materijala u projektiranje i razvoj) i ISO 18602, Packaging and the environment – Optimization of the packaging system (Ambalaža i okoliš – Optimizacija sustava ambalaže). Ostale norme za pojedine proizvode, npr. ISO 5412, Industrial compostable shopping bags, cover the entire life cycle of a given product (Vrećice za kupovinu iz industrijske plastike koje se mogu kompostirati) obuhvaćaju čitav životni ciklus proizvoda.
 
Suradnja je ključna za borbu protiv onečišćenja plastikom, ne samo među zemljama već i sa svim dionicima uključenima u vrijednosni lanac plastike. I druge normizacijske organizacije osim ISO-a promišljaju o načinu na koji proizvodimo i upotrebljavamo plastiku, trgujemo i gospodarimo njome. To uključuje napore regionalnih organizacija, gospodarstva i građanskog društva da stvore snažnije veze i sinergije. Unatoč raznolikom krajobrazu normi za plastiku, određene teme poput čišćenja naslijeđenog onečišćenja još nisu u potpunosti normirane.

Za više informacija o normama za onečišćenje plastikom ili ako želite sudjelovati u procesu izrade hrvatskih normi, obratite se tajnicima tehničkih odbora Hrvatskoga zavoda za norme:
  • Jasni Okanović, višoj stručnoj savjetnici za normizaciju u području zdravlja, okoliša i medicinske opreme: e-mail kontakt
  • Martini Broketa, višoj stručnoj savjetnici za normizaciju u području nemetalnih materijala: e-mail kontakt

Detaljnije informacije o hrvatskim normama koje su izradili i prihvatili tehnički odbori Hrvatskoga zavoda za norme možete pronaći u katalogu hrvatskih norma te repozitoriju HRN4You. Za besplatan uvid u sadržaj norma možete najaviti svoj dolazak u normoteku, a za kupnju navedenih norma ili bilo kojega normativnog dokumenta pošaljite popunjeni obrazac za ponude na e-adresu prodaja@hzn.hr.
 

HZN e-glasilo 4/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više