HZN na 83. općoj skupštini ETSI-ja

Od 16. do 17. travnja  2024. održana je 83. opća skupština ETSI-ja u njihovu sjedištu u Francuskoj, u gradu Sophia Antipolis, na kojoj je Hrvatska ponovo imala svoju predstavnicu nacionalne delegacije, a Hrvatski zavod za norme prvi je put sjednicu pratio kao punopravni član ETSI-ja. Do sada smo bili član koji je imao status promatrača pa je HZN imao zadatak da kao nacionalno normirno tijelo (NSO) na javnu raspravu samo šalje nacrte norma i kasnije ih prihvaća. Dobivanjem statusa punopravnog člana HZN-u se otvaraju brojne mogućnosti! Prvi put imamo priliku članovima naših tehničkih odbora omogućiti rad u međunarodnim radnim skupinama. Moći će zajedno sa stručnjacima iz cijele Europe sudjelovati u izradi norma,  na mnogobrojnim radionicama, konferencijama, testiranjima novih usluga, što će našim članovima biti iznimno važno. Vjerujemo kako će dobro iskoristiti mogućnost uvida u vrhunske telekomunikacijske novitete i znati ih dovesti u Hrvatsku, naravno kroz norme.  

Tijekom 83. opće skupštine članovi ETSI-ja izabrali su novoga glavnog direktora, g. Jana Ellsbergera, većinom u trećem krugu glasovanja. Jan Ellsberger nasljeđuje Luisa Jorgea Romera koji je trinaest uspješnih godina bio generalni direktor. Nakon izbora g. Romero zahvalio je osoblju i kolegama ETSI-ja na predanoj podršci. Skrenuo je pozornost na uspjeh i rast ETSI-ja i njegovu vodeću ulogu u 5G tehnologijama i spremnosti za buduće generacije. Glavni direktor ETSI-ja bira se na mandat od pet godina, koji članovi mogu produljiti za još tri godine.

Najvažnije teme o kojima se raspravljalo na ovoj dvodnevnoj sjednici bile su izmjene u Poslovniku o radu za pojašnjenje ETSI-jevih direktiva o aktivnostima povezanim sa SReq-om i osiguravanje usklađenosti s izmjenama i dopunama Uredbe 1025/2012, zatim izvještaj o strategiji, suradnji s drugim organizacijama, odobrenje Godišnjeg izvještaja za 2023. godinu, izvješće revizora i suglasnost na financijska izvješća za 2023. godinu te mnoge druge. Inače, na Općoj skupštini pravo glasovanja imaju samo punopravni članovi dok NSO-i mogu prisustvovati, ali bez mogućnosti odlučivanja,
tj. glasovanja.

Dan prije Opće skupštine ETSI-ja uvijek se održava sastanak svih nacionalnih normirnih organizacija (NSO-a) ETSI-ja na kojem se raspravljaju i obrazlažu sve teme koje će biti na Općoj skupštini ETSI-ja. Velika je novost i promjena napravljena u poretku NSO-a na način da je ETSI formirao dvije skupine nacionalnih normirnih organizacija (NSO i NSB), a sve zbog toga što su NSO-i postali odgovorni za odluke o normizacijskim zahtjevima koje dobiju od Europske komisije. NSO je organizacija koja razvija, održava i koordinira aktivnosti dragovoljne normizacije u određenoj zemlji. NSO-i obično zastupaju interese različitih dionika uključujući poduzeća, potrošače, akademsku zajednicu i vladu.

NSB je NSO iz europskog gospodarskog prostora, dakle iz jedne od sljedećih zemalja: Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Island, Irska, Italija, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska ili Švedska.  

Time što je HZN, uz status NSO-a, dobio i status punopravnog člana ETSI-ja, otvaraju se mogućnosti izravnog utjecaja na sve odluke i uvid u sve materijale, teme i faze koje se odnose na normizaciju u svijetu telekomunikacija.


HZN e-glasilo 4/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više