Priručnici za normizacijski rad

 
CEN/CENELEC-ovi unutrašnji propisi – 2. dio: Opća pravila za normizacijski rad
dvojezično izdanje (hrvatski i engleski)
 

Daju se opća pravila koja se odnose na status i dostupnost CEN/CENELEC-ovih publikacija, autorska prava, odgovornost za normizacijski rad (odgovornost Tehničkog ureda, programskih odbora, tehničkih odbora, uključujući pododbore i radne skupine te tajništva izvjestitelje) te odredbe koje se odnose na službene jezike, raspodjelu dokumenata i rokove, veze s drugim normizacijskim organizacijama, pridruživanje. Nadalje u ovoj se publikaciji daju odredbe za pripremu norma (odabir projekta, postupak utvrđivanja interesa za određeni projekt, postupak rada u tehničkim odborima, postupak prihvaćanja EN-a i HD-a, zahtjevi za oblikovanje, postupak glasovanja itd.
CEN/CENELEC-ovi unutrašnji propisi – 3. dio: Pravila za ustroj i sastavljanje publikacija CEN/CENELEC-a (ISO/IEC Smjernice – 2. dio, preinačen)
dvojezično izdanje (hrvatski i engleski)

Utvrđuje pravila za sastavljanje i oblikovanje europskih norma (EN) te za njihovu primjenu na nacionalnoj razini kako bi se osiguralo da tehnički sadržaj i oblikovanje budu istovjetni u svim članicama CEN-a i CENELEC-a.
ISO/IEC Guide 21, Regionalno ili nacionalno prihvaćanje međunarodnih norma i drugih međunarodnih dokumenata (1. i 2. dio)
ISO/IEC Guide 21-1:2005, Regionalno ili nacionalno prihvaćanje međunarodnih norma i drugih međunarodnih dokumenata – 1. dio: Prihvaćanje međunarodnih norma

Ovaj je dokument prijevod izvornoga engleskog teksta koji su izdale međunarodne organizacije za normizaciju ISO i IEC.

Ovaj dio uputa ISO/IEC Guide 21 daje metode za:
a) određivanje stupnja podudarnosti između regionalnih ili nacionalnih norma i odgovarajućih međunarodnih norma
b) prihvaćanje međunarodnih norma kao regionalnih ili nacionalnih norma
c) naznačivanje tehničkih odstupanja, što bi trebalo olakšati trenutačno prepoznavanje bilo kojeg odstupanja
d) obrojčivanje regionalnih ili nacionalnih norma koje su istovjetno prihvaćene međunarodne norme
e) naznačivanje stupnja podudarnosti između regionalne ili nacionalne norme i međunarodne norme.

Ovaj dio uputa ISO/IEC Guide 21 ne sadržava nikakva pravila uporabe koje međunarodne norme u proizvodnji, trgovini, zakonodavstvu ili sličnim djelatnostima. On ne obrađuje:
– prihvaćanje regionalnih ili nacionalnih norma kao međunarodnih norma
– prihvaćanje regionalnih ili nacionalnih norma kao drugih regionalnih ili nacionalnih norma
– prihvaćanje regionalnih norma kao nacionalnih norma ili
– prihvaćanje u tehničke propise ili prihvaćanje tehničkih propisa.


ISO/IEC Guide 21-2:2005, Regionalno ili nacionalno prihvaćanje međunarodnih norma i drugih međunarodnih dokumenata – 2. dio: Prihvaćanje međunarodnih dokumenata koji nisu međunarodne norme

Ovaj je dokument prijevod izvornoga engleskog teksta koji su izdale međunarodne organizacije za normizaciju ISO i IEC.

Ovaj dio uputa ISO/IEC Guide 21 daje metode za:
a) prihvaćanje međunarodnih dokumenata koji nisu međunarodne norme kao regionalnih ili nacionalnih dokumenata
b) obrojčivanje regionalnih ili nacionalnih dokumenata koji su prihvaćeni međunarodni dokumenti koji nisu međunarodne norme.

Oba su dokumenta objavljena na hrvatskome jeziku i poslužili su kao osnova za izradu unutrašnjih pravila za normizaciju HZN-a, UPN 2.
ISO/IEC UPUTE 59 – Kodeks dobre prakse za normizaciju
ISO/IEC GUIDE 59 - Code of good practice for standardization
prijevod dokumenta, prvo izdanje, 1994., dvojezično izdanje (hrvatski i engleski)

Norme imaju važnu ulogu u trgovini i prometu u svakoj zemlji i među svim zemljama svijeta. Te norme donose mnoga tijela u podnacionalnoj, nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini, a znatan broj tih tijela priprema ih po načelima konsenzusa. Sukladno rastu međunarodne trgovine i tehničke suradnje, normizacijska tijela razvijaju postupke i oblike suradnje za koje se općenito smatra da tvore dobru praksu u razvoju norma na svim razinama. Ta je praksa ovdje izložena u obliku kodeksa koji se primjenjuje na vladina i nevladina tijela koja djeluju na načelu konsenzusa.
ISO UPUTE 69 Sustav usklađenoga kodiranja faza – Načela i smjernice za uporabu
ISO GUIDE 69 Harmonized stage code system (Edition 2) - Principles and guidelines for use
2. izdanje, dvojezično izdanje (hrvatski i engleski)

Ovaj je dokument prijevod izvornog engleskog teksta koji je izdala Međunarodna organizacija za normizaciju (ISO), Ženeva, Švicarska. Njegovu je točnost glavnome tajniku ISO-a potvrdio DZNM, ISO nacionalno tijelo za Hrvatsku i ISO ga je stoga priznao kao službeni prijevod.
Proces normizacije ima niz određenih koraka ili faza kojima se može i opisati proces i označiti u kojoj se fazi proces trenutačno nalazi. Općenito govoreći, metode koje neđunarodna, regionalna i nacionalna normirna tijela upotrebljavaju za izradbu i objavljivanje norma s pomoću formalnih normizacijskih procesa međusobno su vrlo slične, bez obzira na to koje tijelo nadgleda proces. Stoga je, na visokoj razini, moguće imati zajednički pristup procesu normizacije i imati zajednički skup faza. Međutim, postoje razlike među procesima pojedinih tijela, što je dovelo do razvoja različitih sustava faza za svako tijelo.
Razvoj tako brojnih sustava doveo je do nejasnoća među korisnicima te je odlučeno razviti usklađeni sustav kodiranja faza koji će razumijeti i primjenjivati sva tijela. Njegova prva verzija izrađena je 1993. Ona je sada prerađena i pojednostavljena.

HZN e-glasilo 11/2023

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više