CEN/CENELEC-ovi unutrašnji propisi – 3. dio: Pravila za ustroj i sastavljanje publikacija CEN/CENELEC-a (ISO/IEC Smjernice – 2. dio, preinačen)

dvojezično izdanje (hrvatski i engleski)

Utvrđuje pravila za sastavljanje i oblikovanje europskih norma (EN) te za njihovu primjenu na nacionalnoj razini kako bi se osiguralo da tehnički sadržaj i oblikovanje budu istovjetni u svim članicama CEN-a i CENELEC-a.

HZN e-glasilo 10/2023

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više