HRU ISO/IEC Guide 14:2021, Proizvodi i povezane usluge – Obavijesti za potrošače

Upute HRU ISO/IEC Guide 14:2021, Proizvodi i povezane usluge – Obavijesti za potrošače (ISO/IEC Guide 14:2018) sadrži upute o davanju informacija o proizvodima i povezanim  uslugama namijenjenih potrošačima.
 

Obavijesti za potrošače bitan su dio svakog proizvoda ili usluge. Unaprjeđenje kvalitete obavijesti pridonosi sposobnosti potrošača da na mjestu kupnje donese razboritu odluku. One pomažu u smanjenju rizika krivih ili neprikladnih kupnji ili ugovora. Smanjuje se neizvjesnost za potrošače, a povećava njihovo zadovoljstvo. Oni koji potrošačima pružaju visokokvalitetne obavijesti imaju bolji poslovni ugled te štede vrijeme i novac smanjivanjem broja upita i pritužbi.

Ove se upute primjenjuju na davanje obavijesti o proizvodima i uslugama prije kupnje. U njima su prikazana opća načela i preporuke o tome kakvi moraju biti sadržaj, metode, formati i oblikovanje obavijesti da bi omogućili potrošačima usporedbu i odabir proizvoda ili usluga. Nadalje, ove upute preporučuju opća pravila za stvaranje i uspostavu sustava obavijesti koje se daju pri kupnji i tijela odgovornih za obavijesti koje se daju pri kupnji.

Ove se upute odnose na sve metode kojima se proizvodi i usluge nude potrošačima, uključujući prodaju na daljinu i prodaju putem elektroničkih medija.

Upute su namijenjene:
  • odborima koji priređuju norme za potrošačke proizvode ili usluge;
  • dizajnerima proizvoda, proizvođačima, sastavljačima tehničke dokumentacije ili drugima koji se bave sastavljanjem takvih obavijesti, a posebno članovima tijela odgovornih za obavijesti koje se daju pri kupnji;
  • drugim tijelima, kao što su mjerodavna tijela za provedbu propisa ili pravobranitelji za potrošače.

Ove se upute ne bave ocjenom sukladnosti ili uputama za uporabu. U njima se ne nalaze podrobne smjernice o obavijestima koje se daju usmeno ili elektroničkim putem.

Upute HRU ISO/IEC Guide 14:2021 dostupne su od rujna 2022. i na hrvatskome jeziku.

HZN e-glasilo 1/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više