ISO/IEC Guide 41, Ambalaža – Preporuke za ispunjavanje potreba potrošača

Ambalaža danas ima vrlo važnu ulogu u stavljanju proizvoda na tržište. Razlikuje se po namjeni (ambalaža za hranu, pića, kozmetiku itd.) i po materijalu od kojega je izrađena (drvo, metal, karton, PVC, keramika, staklo), a svojim izgledom mora privući pozornost kupca. Osim toga ambalaža mora zadovoljiti niz drugih zahtjeva kao npr. sigurnost za ljude i okoliš, prikladnost za uporabu i ekonomičnost. Pakiranje proizvoda posebno je važno potrošačima, koji neizravno snose trošak ambalaže.

ISO-ov Committee on consumer policy – COPOLCO (Odbor za potrošačku politiku) pripremio je upute ISO/IEC Guide 41 koje daju opće preporuke koje se moraju uzeti u obzir pri utvrđivanju najprikladnije vrste ambalaže za uporabu na prodajnome mjestu radi zaštite robe.

Upute su namijenjene:
  • osobama koje sastavljaju norme radi ispunjavanja potreba i zahtjeva potrošača kao budućih kupaca roba i usluga s obzirom na ambalažu
  • odborima koji priređuju norme za potrošačke proizvode ili usluge
  • dizajnerima proizvoda, proizvođačima i drugima koji su uključeni u donošenje odluka vezanih uz ambalažu
  • tijelima koja provode propise.

Dokument je preveden na hrvatski jezik i može se kupiti u Hrvatskome zavodu za norme. Cijena je 175 kn a za članove HZN-a cijena je 140 kn.

HZN e-glasilo 10/2021

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više