HRU ISO/IEC Guide 50:2021, Sigurnosni aspekti – Smjernice za sigurnost djece u normama i drugim specifikacijama

Upute HRU ISO/IEC Guide 50:2021, Sigurnosni aspekti – Smjernice za sigurnost djece u normama i drugim specifikacijama (ISO/IEC Guide 50:2014) daju okvir za pristupanje potencijalnim izvorima nehotičnih fizičkih ozljeda (opasnosti) djece izazvanih proizvodima, procesima ili uslugama koje ona upotrebljavaju ili s kojima mogu doći u dodir, čak i ako nisu posebno namijenjeni djeci. Svrha je tog okvira rizik ozljede djece svesti na najmanju moguću mjeru.

Upute su namijenjene u prvom redu osobama koje se bave izradom i preradom norma. Međutim, u njima su sadržane i bitne informacije koje mogu biti korisne i dizajnerima, arhitektima, proizvođačima, dobavljačima usluga, osobama koje se bave komunikacijom i tvorcima politike.

Cilj je razviti proizvode, konstrukcije, instalacije i usluge (koje se zajednički nazivaju proizvodima) na način kojim se mogućnost ozljede djece može svesti na najmanju moguću mjeru. Sprječavanje ozljeda odgovornost je svakoga. Sprečjavanju ozljeda može se pridonijeti oblikovanjem i tehnologijom, zakonodavstvom i naobrazbom.
 
Sigurnost djece trebala bi biti jedna od glavnih briga društva jer su ozljede u djetinjstvu i mladenaštvu u mnogim zemljama najveći uzrok smrti i invalidnosti. Rođenjem djeca dolaze u svijet odraslih, bez iskustva ili razumijevanja rizika, ali s prirodnom željom za istraživanjem. Stoga je mogućnost ozljeda posebno velika tijekom djetinjstva. S obzirom na to da nije ni moguć ni izvediv nadzor u opsegu kojim se uvijek sprječavaju ili kontroliraju potencijalno štetna međudjelovanja, potrebne su dodatne strategije sprječavanja ozljeda.

U strategijama djelovanja kojima je cilj zaštita djece, mora se prepoznati činjenica da djeca nisu odrasle osobe u malom. Osjetljivost djece na ozljede i priroda njihovih ozljeda različite su od onih u odraslih. U takvim strategijama djelovanja mora se prepoznati i temeljni koncept da djeca ne zloupotrebljavaju proizvode ili okruženje. Djeca s njima uzajamno djeluju na načine koji odražavaju normalno dječje ponašanje koje ovisi o dobi i razini razvoja djeteta. Stoga se strategije djelovanja kojima je namjena zaštita djece mogu razlikovati od onih koje su namijenjene zaštiti odraslih.

Upute HRU ISO/IEC Guide 50:2021 prihvaćene su na engleskome jeziku

HZN e-glasilo 4/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više