ISO/IEC Guide 50, Sigurnosni aspekti – Smjernice za sigurnost djece

Sigurnost djece trebala bi biti jedna od glavnih briga društva jer su ozljede u djetinjstvu i mladenaštvu u mnogim zemljama najveći uzrok smrti i invalidnosti. Rođenjem djeca dolaze u svijet odraslih, bez iskustva ili razumijevanja rizika, ali s prirodnom željom za istraživanjem. Stoga je mogućnost ozljeda posebno velika tijekom djetinjstva. S obzirom na to da nije ni moguć niti izvediv nadzor u opsegu kojim se uvijek sprečavaju ili kontroliraju potencijalno štetna međudjelovanja, potrebne su dodatne strategije sprečavanja ozljeda.

U strategijama djelovanja kojima je cilj zaštita djece mora se prepoznati činjenica da djeca nisu odrasle osobe u malom. Osjetljivost djece na ozljede i priroda njihovih ozljeda različite su od onih kod odraslih. U takvim strategijama djelovanja mora se prepoznati i temeljni koncept da djeca ne zloupotrebljavaju proizvode ili okruženje. Djeca s njima uzajamno djeluju na načine koji odražavaju normalno dječje ponašanje, koje ovisi o dobi i razini razvoja djeteta. Stoga se strategije djelovanja kojima je namjena zaštititi djecu mogu razlikovati od onih koje su namijenjene zaštiti odraslih.

Ove upute daju okvir za pristupanje potencijalnim izvorima nehotičnih fizičkih ozljeda (opasnosti) djece izazvanih proizvodima, procesima ili uslugama koje ona upotrebljavaju ili s kojima mogu doći u dodir, čak i ako nisu posebno namijenjeni djeci. Svrha je tog okvira rizik ozljede djece svesti na minimum.

Upute su namijenjene u prvom redu osobama koje se bave izradom i preradom norma. Međutim, u njima su sadržane i bitne informacije koje mogu biti od koristi i, između ostalog, dizajnerima, arhitektima, proizvođačima, dobavljačima usluga, osobama koje se bave komunikacijom i tvorcima politike.

Cilj je razviti proizvode, konstrukcije, instalacije i usluge (koje se zajednički nazivaju proizvodima) na način kojim se mogućnost ozljede djece može svesti na minimum. Sprečavanje ozljeda odgovornost je svakoga. Sprečavanju ozljeda može se pristupiti oblikovanjem i tehnologijom, zakonodavstvom i naobrazbom.

Za djecu s posebnim potrebama možda su prikladni dodatni zahtjevi. Ove upute ne bave se svim tim dodatnim zahtjevima. Potrebama osoba s invalidnošću bave se upute ISO/IEC Guide 71.

Upute ISO/IEC Guide 50 prevedene su na hrvatski jezik i mogu se kupiti po cijeni od 390,00 kn, a za članove Hrvatskog zavoda za norme cijena je 312,00 kn.

HZN e-glasilo 12/2021

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više