Prijevodi dokumenata drugih organizacija

 
UN/ECE Preporuke o normizacijskoj politici
hrvatski prijevod

Dokument utvrđuje preporuke vladama zemalja članica UN/ECE-a o razvoju međunarodne suradnje u tehničkom usklađivanju i normizacijskoj politici, usklađivanju tehničkih propisa i normizacijskih poslova, usklađivanju norma i tehničkih poslova, upućivanju na norme u propisima, stvaranju i promicanju međunarodnih sporazuma o ocjenjivanju sukladnosti, prihvaćanju rezultata ocjene sukladnosti, oblikovanju norma koje je preporučio ECE i usklađenih tehničkih propisa te mjeriteljskom osiguranju ispitivanja. Rezultat je rada šeste sjednice Radne skupine za tehničko usklađenje i normizacijsku politiku Ekonomskoga povjerenstva za Europu (UN/EC/WP 6) 1996. godine.
WHO publikacija - Pet ključeva za sigurnu proizvodnju voća i povrća
Promicanje zdravlja smanjivanjem kontaminacije mikroorganizmima
 
To je prijevod priručnika kojeg je objavila Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) u prosincu 2012. godine pod nazivom Five keys to growing safer fruits and vegetables: promoting health by decreasing microbial contamination.Zajednička stručna skupina FAO/WHO-a o mikrobiološkim opasnostima u lisnatom povrću i bilju preispitala je 2009. godine znanstvene podatke i dala preporuke za ograničavanje rizika povezanih s kontaminacijom mikroorganizmima navedenih proizvoda. Preporuka te stručne skupine je da WHO objavi obrazovne materijale utemeljene na konceptu Pet ključeva za sigurniju hranu. Ideja je da globalna poruka utemeljena na znanstvenim dokazima mora biti jednostavna za upotrebu, prihvaćanje i prilagodbu tako da zajednica i predavači mogu prilagoditi materijale za vježbu koji zadovoljavaju lokalne potrebe.
 
Priručnik Pet ključeva za sigurniju proizvodnju voća i povrća promiče razumijevanje povezanosti zdravlja ljudi, životinja i okoliša te kako propusti u dobrim higijenskim praksama u jednom području mogu utjecati na druga područja.
 
Ravnatelj Svjetske zdravstvene organizacije odobrio je pravo na prijevod i objavljivanje izdanja na hrvatskome jeziku Hrvatskom zavodu za norme, koji je jedini odgovoran za hrvatsko izdanje.
 
Elektronička kopija ove publikacije dostupna je ovdje.
 

HZN e-glasilo 3/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više