UN/ECE Preporuke o normizacijskoj politici

hrvatski prijevod

Dokument utvrđuje preporuke vladama zemalja članica UN/ECE-a o razvoju međunarodne suradnje u tehničkom usklađivanju i normizacijskoj politici, usklađivanju tehničkih propisa i normizacijskih poslova, usklađivanju norma i tehničkih poslova, upućivanju na norme u propisima, stvaranju i promicanju međunarodnih sporazuma o ocjenjivanju sukladnosti, prihvaćanju rezultata ocjene sukladnosti, oblikovanju norma koje je preporučio ECE i usklađenih tehničkih propisa te mjeriteljskom osiguranju ispitivanja. Rezultat je rada šeste sjednice Radne skupine za tehničko usklađenje i normizacijsku politiku Ekonomskoga povjerenstva za Europu (UN/EC/WP 6) 1996. godine.

HZN e-glasilo 3/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više