Primjena normi iz područja elektromagnetske kompatibilnosti u projektiranju uređaja i opreme

Končar – Institut za elektrotehniku d.d. i Hrvatski zavod za norme organizirali seminar

"Primjena normi iz područja elektromagnetske kompatibilnosti u projektiranju uređaja i opreme"


Seminar je održan u KONČAR – Institutu za elektrotehniku. Prikazana je organizacijska struktura te rezultati međunarodne, europske i hrvatske normizacije iz područja elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) kao i načini primjene normi tijekom projektiranja i razvoja uređaja i opreme. Objašnjene su metode smanjenja emisije smetnji uređaja i opreme i postupci zaštite od utjecaja smetnji. Sudionici su upoznati s metodama ispitivanja koje zahtijevaju norme iz područja elektromagnetske kompatibilnosti sukladno Direktivi o elektromagnetskoj kompatibilnosti (2004/108/EC).

Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti implementirana je u hrvatsko zakonodavstvo kroz Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN 23/11). Pravilnik se primjenjuje na veliko područje električne i elektroničke opreme uključujući uređaje, sustave i nepokretne instalacije. Udovoljavanje bitnim zahtjevima iz navedene direktive ostvaruje se primjenom usklađenih norma iz područja elektromagnetske kompatibilnosti. To je jedan od uvjeta koji mora biti ispunjen da bi se uređaji, sustavi i nepokretne instalacije mogle staviti na tržište i/ili pustiti u rad na teritoriju Republike Hrvatske.

Na seminaru je bilo dvadesetak polaznika iz organizacija koje se bave projektiranjem, proizvodnjom te mjerenjem električnih i elektroničkih uređaja: Supra net d.o.o., ALTPRO, INTEL TEH d.o.o., RIZ-LABORATORIJ d.o.o., Doron Net d.o.o., EXOR d.o.o., ART-PRINT STUDIO, Telegra d.o., KLIMAOPREMA, KONČAR – Institut za elektrotehniku.

Predavači na seminaru su bili Saša Gros, dipl.ing. i Vedran Momčilović, dipl.ing. iz KONČAR – Instituta za elektrotehniku te mr.sc. Branko Burazer iz HZN-a.

Nakon teoretskog dijela sudionici su razgledali Laboratorij za EMC sigurnost, KONČAR – Instituta za elektrotehniku d.d gdje su se upoznali s cijelim spektrom aktivnosti laboratorija te prisustvovali demonstraciji nekih metoda ispitivanja koje su spomenute na teoretskom dijelu seminara.

    

Izlaganja:   Branko Burazer      Saša Gros      Saša Gros      Saša Gros      Vedran Momčilović    

HZN e-glasilo 4/2022

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više