O postupku

Zahtjev za dodjelu WMI i/ili WPMI oznake podnosi se pismenim putem. Uz zahtjev je potrebno podnijeti dokaz o ispunjavanju kriterija za dodjelu WMI i/ili WPMI oznake. Pravne osobe kao dokaz prilažu izvadak iz registra nadležnog trgovačkog suda, a fizičke osobe (obrtnici) presliku obrtnice iz koje je vidljivo da je osoba registrirana za proizvodnju vozila i/ili dijelova vozila. U iznimnim slučajevima, HZN može WMI oznaku dodijeliti i pravnoj osobi koja nije registrirana kao proizvođač vozila, ako na drugi način može dokazati da je kvalificirana za proizvodnju vozila (zadruge, obrazovne ustanove s praktičnom nastavom i sl.).
 
WMI i/ili WPMI oznaka može se dodijeliti fizičkoj ili pravnoj osobi koja ispunjava sljedeće kriterije:
  • da nema ranije dodijeljenu WMI i/ili WPMI oznaku
  • da je proizvođač fizička osoba (obrtnik) ili pravna osoba registrirana za proizvodnju vozila i/ili dijelova vozila ili na drugi način ispunjava kriterije za dodjelu
Osoba koja već ima dodijeljenu WMI oznaku može zatražiti dodjeljivanje WPMI oznake, i obrnuto.
           
Nakon podnošenja zahtjeva, podnositelju se šalje predračun za uplatu naknade prema važećem Cjeniku norma i usluga HZN-a.
 
Nakon uplate naknade, HZN proizvođaču vozila dodjeljuje WMI oznaku koju šalje na potvrdu u Society of Automotive Engineers (SAE). Nakon što SAE potvrdi dodijeljenu oznaku, proizvođaču se izdaje potvrda o dodijeljenoj WMI oznaci proizvođaču vozila.
 
WPMI oznaku ne treba slati na potvrdu u SAE, ali mora biti dodijeljena u skladu s normom HRN ISO 4100:1998.
 
Proizvođač je dužan čuvati potvrdu o dodijeljenoj WMI i WPMI oznaci kao trajni dokument i dokaz da može, u skladu s normama HRN ISO 3779:2010 i HRN ISO 4030:1998, dodjeljivati i postavljati VIN oznake na proizvedena vozila. Proizvođač je odgovoran za pravilnu uporabu i jedinstvenost dodijeljenih VIN oznaka u skladu s navedenim normama i zakonskim propisima.
 
HZN vodi evidenciju o dodijeljenim WMI i WPMI oznakama i objavljuje je na svojim internetskim stranicama.

HZN e-glasilo 4/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više