Uvod

Identifikacijske kartice, izdavatelji kartica i sustav dodjeljivanja broja radi osiguranja jedinstvenosti izdanih kartica definiran je međunarodnom normom ISO/IEC 7812, Identification cards - Identification of issuers izdanom u dva dijela:
 
ISO/IEC 7812-1:2017, Numbering system i
ISO/IEC 7812-2:2017, Application and registration procedures.
 
Prema toj međunarodnoj normi, svi izdavatelji identifikacijskih kartica, neovisno o vrsti djelatnosti, registriraju se na jednom mjestu u svijetu - pri American Bankers' Association, Washington, USA, koja je zadužena za primjenu navedene međunarodne norme i njezino održavanje (Registration Authority).

Izdavateljima kartica dodjeljuje se jedinstveni identifikacijski broj (Issuer Identification Number – IIN).

Hrvatski zavod za norme kao hrvatsko nacionalno normirno tijelo, a na zahtjev potencijalnih izdavatelja kartica iz Republike Hrvatske, posreduje pri njihovoj registraciji na međunarodnoj razini.
 
Podaci o registriranim izdavateljima kartica u Republici Hrvatskoj vode se u REGISTRU IZDAVATELJA KARTICA Hrvatskog zavoda za norme.

NAPOMENA: Izdavateljima kartica, koji su zainteresirani za navedeni sustav registracije na međunarodnoj razini, na raspolaganju su u normoteci Hrvatskog zavoda za norme međunarodne norme za to područje.
 

HZN e-glasilo 3/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više