Javna nabava

Godina Plan nabave Pregled sklopljenih ugovora i izvršenje
2024. Odluka o planu nabave za 2024.
Odluka o 1. izmijeni i dopuni Plana nabave za 2024.
 
2019. - 2023. Od 1.1.2018. godine, sukladno odredbi čl. 4. st. 1.  Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017144/2020, 30/2023), plan nabave i sve njegove kasnije promjene objavljuju se u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) u roku od osam dana od donošenja ili promjene.

 
Od 1.1.2018. godine, sukladno odredbi čl. 7. st. 1.  Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017, 144/2020, 30/2023), registar ugovora i sve njegove kasnije promjene objavljuju se u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) u roku od osam dana od ustrojavanja ili promjene.

 
2018 Plan 2018
1. izmjena i dopuna plana nabave za 2018.
 
 
2017 Plan 2017
1. izmjena i dopuna plana nabave za 2017.
2. izmjena i dopuna plana nabave za 2017.
3. izmjena i dopuna plana nabave za 2017.
Izvršenje 2017
2016 Plan 2016
Privremeni plan nabave za prvo tromjesečje 2016

1. izmjena i dopuna plana nabave za 2016.
2. izmjena i dopuna plana nabave za 2016
Izvršenje 2016
2015 Plan 2015
1. Izmjena i dopuna plana nabave za 2015
2. Izmjena i dopuna plana nabave za 2015
Izvršenje 2015
2014 Plan 2014
1. Izmjena i dopuna plana nabave za 2014
Izvršenje 2014

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Temeljem odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/2016, 114/2022) objavljujemo da ne postoje gospodarski subjekti ili s njima povezane osobe u sukobu interesa s kojima Hrvatski zavod za norme kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.


 

HZN e-glasilo 3/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više