Uvod

Kartice s integriranim krugovima, aplikacije za kartice i proizvođači aplikacija (softvera) definirane su međunarodnom normom ISO 7816, Identificanion cards – Integrated circuit(s) cards with contacts. Norma je izdana u 15 dijelova.
 
U 5. dijelu, ISO/IEC 7816-5:2004, Registration of application providers, definiran je postupak registracije proizvođača aplikacija (davatelja programskih usluga) za smart kartice. Svaki davatelj programskih usluga, odnosno proizvođač softvera za "pametne" kartice, registrira se na jednom mjestu u svijetu, pri Danish Standards, Charlottenlund, Danska, koja je zadužena za primjenu navedene međunarodne norme i njezino održavanje (Registration Authority).
 
Davateljima programskih usluga dodjeljuje se jedinstveni identifikacijski broj (Registered application provider identifier - RID).
 
Hrvatski zavod za norme kao nacionalno normirno tijelo, a na zahtjev potencijalnih davatelja programskih usluga iz Republike Hrvatske, posreduje pri njihovoj registraciji na međunarodnoj razini. Podaci se vode u REGISTRU DAVATELJA PROGRAMSKIH USLUGA.
 
NAPOMENA: Davateljima programskih usluga, koji su zainteresirani za navedeni sustav registriranja na međunarodnoj razini, na raspolaganju su u normoteci Hrvatskog zavoda za norme međunarodne norme za to područje. Dodatne upute i potrebni obrasci za prijavu međunarodnoj instituciji mogu se dobiti u Zavodu.
 

HZN e-glasilo 10/2023

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više