O postupku

Zahtjev za dodjelu identifikacijskog broja podnosi se na obrascu koji je dostupan na internetskim stranicama HZN-a.
 
Kriteriji za dodjelu identifikacijskog broja davatelja programskih usluga:
 
  • identifikacijski broj mora biti namijenjen za uporabu u međunarodnom okruženju
  • podnositelj zahtjeva mora biti poslovni subjekt koji posluje po zakonskim propisima ili međunarodna organizacija zadužena za primjenu aplikacija na integriranim krugovima
  • podnositelj zahtjeva ne smije imati već dodijeljen identifikacijski broj za svoju uporabu.

Iznimno, podnositelj može tražiti više od jednog broja, u tom slučaju odluku donosi tijelo koje upravlja postupkom registracije.

  • identifikacijski broj mora se početi upotrebljavati unutar jedne godine od registracije.

 
Kriteriji za odbijanje zahtjeva za dodjelu identifikacijskog broja davatelja programskih usluga:

  • ako podnositelj zahtjeva ne ispunjava gore navedene kriterije
  • ako podnositelj zahtjeva nije davatelj programskih usluga
  • ako podnositelj zahtjeva traži određeni broj ili rezervaciju određenog broja izvan područja definiranog normom ISO/IEC 7816-5
  • ako se RID namjerava upotrijebiti radi identifikacije ili razlikovanja među djelatnostima unutar organizacije podnositelja, tj. ako se ne radi o odvojenim poslovnim subjektima.

Svaki podnositelj može dobiti samo jedan identifikacijski broj davatelja programskih usluga. Davatelj kasnije može osigurati vlastite dodatke identifikacijskom broju radi razlikovanja svojih različitih aplikacija.
 
Nakon pristiglog zahtjeva, podnositelju prijave šalje se predračun za uplatu naknade prema važećem Cjeniku norma i usluga HZN-a.
 
Nakon uplate naknade, HZN provjerava točnost podataka i ispunjavanje kriterija te ovjeren zahtjev šalje u DS koji HZN-u vraća ovjeren obrazac s upisanim dodijeljenim brojem.
 
Na temelju toga dokumenta, HZN izdaje potvrdu o dodijeljenom identifikacijskom broju, koju zajedno s tiskanom verzijom dokumenta šalje podnositelju. Podnositelj zahtjeva dužan je oba dokumenta čuvati kao trajan dokument i dokaz o pravu na upotrebu dodijeljenog broja.
 
HZN vodi evidenciju o dodijeljenim identifikacijskim brojevima i objavljuje je na svojim internetskim stranicama.

 
Obrazac za prijavu
 

HZN e-glasilo 4/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više