O postupku

Zahtjev za dodjelu identifikacijskog broja podnosi se na obrascu koji je dostupan na internetskim stranicama HZN-a.
 
Identifikacijski broj izdavatelja identifikacijskih kartica može se dodijeliti pravnoj osobi koja ispunjava sljedeće kriterije:
 

  • da već nema dodijeljen identifikacijski broj izdavatelja identifikacijskih kartica (IIN)
  • da će IIN odmah početi upotrebljavati, a najkasnije u roku od 12 mjeseci od dana dodjele
  • da će se kartice upotrebljavati za razmjenu podataka prema normi ISO/IEC 7812-1)
  • da je podnositelj zahtjeva jedinstvena pravna osoba koja posluje u skladu sa zakonskim propisima

 
HZN ili ABA mogu odbiti zahtjev za dodjelu identifikacijskog broja izdavatelja identifikacijskih kartica u sljedećim slučajevima:
 

  • ako podnositelj zahtjeva nije izdavatelj identifikacijskih kartica
  • ako je podnositelju prethodno već bio dodijeljen identifikacijski broj za vlastitu uporabu (izvan članstva u nekoj kartičarskoj shemi) koji je još uvijek u uporabi
  • ako se kartica koju podnositelj izdaje ne bude upotrebljavala u međunarodnoj ili unutarnjoj razmjeni podataka
  • ako se identifikacijski broj bude upotrebljavao za razlikovanje proizvoda, usluga ili tehnologija, ili samo za olakšavanje protoka ili identifikaciju zemljopisne lokacije
  • ako podnositelj zahtijeva specifičan identifikacijski broj ili rezervaciju specifičnog broja koji je izvan područja navedenog u normi ISO/IEC 7812
  • ako podnositelj odmah ne izda kartice, a najkasnije u roku od 12 mjeseci od izdavanja identifikacijskog broja.

Zahtjev se podnosi na obrascu koji je u skladu s normom ISO 7812-2:2007. Nakon pristiglog zahtjeva, podnositelju prijave šalje se predračun za uplatu naknade prema važećem Cjeniku norma i usluga HZN-a.
 
Nakon uplate naknade, HZN provjerava točnost podataka i ispunjavanje kriterija te ovjeren zahtjev šalje u ABA-u, koja HZN-u vraća ovjeren obrazac s upisanim dodijeljenim brojem.
 
Na temelju toga dokumenta, HZN izdaje potvrdu o dodijeljenom identifikacijskom broju, koju zajedno s tiskanom verzijom dokumenta šalje podnositelju. Podnositelj zahtjeva dužan je oba dokumenta čuvati kao trajan dokument i dokaz o pravu na upotrebu dodijeljenog broja.
 
HZN vodi evidenciju o dodijeljenim identifikacijskim brojevima i objavljuje je na svojim internetskim stranicama.
 
Upute za ispunjavanje obrasca

Obrazac za prijavu
 

HZN e-glasilo 1/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više