HZN proračun

 
Godina Proračun HZN-a
2024.
2023. Proračun za 2023.
(PDF, 50 kB, 2 stranice)
Financijski plan HZN-a za 2023._Opći i posebni dio s obrazloženjima ()

Rebalans proračuna za 2023_lipanj
(PDF, 48 kB, 1 stranica) 
Rebalans proračuna za 2023_listopad ()
Obrazloženje rebalansa proračuna za 2023_listopad - opći i posebni dio ()
2022. Proračun za 2022.
(PDF, 53 kB, 2 stranice)

HZN plan 2022.- 2024.
(Tablica, XLS, 18 kB, )

Rebalans proračuna za 2022_lipanj
(PDF, 91 kB, 2 stranice)
Rebalans proračuna za 2022_studeni
(PDF, 48,2 kB, 2 stranice)
2021. Proračun za 2021.
(PDF, 54 kB, 2 stranice)
(Tablica, XLS, 22 kB, )

Rebalans proračuna za 2021_lipanj
(PDF, 48 kB, 1 stranica)

Rebalans proračuna za 2021_studeni
(PDF, 44 kB, 1 stranica)
2020.
 
Proračun za 2020.
(PDF, 49 kB, 1 stranica)
(Tablica, XLS, 18 kB, )  

Rebalans proračuna za 2020_svibanj
(PDF, 50 kB, 2 stranice)

Rebalans proračuna za 2020_studeni

(PDF, 103 kB, 4 stranice)
2019. Proračun za 2019
(PDF, 85,9 kB, 2 stranice)
(Tablice, XLS, 15,2 kB, )
2018. Proračun za 2018
(PDF, 752 kB, 2 stranice)
2017. Proračun za 2017.
(PDF, 44 kB, 2 stranice)
2016. Proračun za 2016.
(PDF, 134 kB, 2 stranice)

(Financijski plan za I. - III. 2016.

(PDF, 332 kB, 1 stranica)
2015. Proračun za 2015.
(PDF, 46 kB, 1 stranica)

HZN e-glasilo 4/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više