Seminar za članove tehničkih odbora HZN-a

U Hrvatskom zavodu za norme održan je 2. listopada 2015. godine prvi seminar za članove tehničkih odbora HZN-a.

Seminaru je prisustvovalo 16 članova TO-a iz institucija prijavljenih u članstvo HZN-a u razdoblju od 2013. godine do danas.

Nakon uvodnog pozdrava Ivane Ivić, voditeljice Odsjeka za razvoj, edukaciju i certifikaciju, u prvome dijelu izlaganja voditeljica Odsjeka za opća područje normizacije, Vlaste Gaćeša-Morić upoznala je prisutne s Unutrašnjim pravilima za normizaciju (UPN), s posebnim osvrtom na UPN 5 – Osnivanje i rad tehničkih odbora. U UPN 5 se utvrđuju struktura tehničkih odbora, pododbora i radnih skupina HZN-a, način njihova osnivanja i označivanja te načela i postupci koji se primjenjuju u njihovome radu. Istaknula je ulogu predsjednika, tajnika i članova TO-a.

Vesna Ferenčak Brodarić, viša stručna savjetnica za normizaciju u području usluga, kućanstva i slobodnog vremena prikazala je prisutnima rad u zaštićenom području HZNnorm za članove HZN/TO-a. Skrenula je pozornost na dokumente koji se tamo nalaze, a važni su za rad članova TO-a kao i na ostale podatke koji su dostupni na toj platformi.

Ana Marija Boljanović, voditeljica Odsjeka za poslove normoteke, prikazala je kratku prezentaciju u kojoj se osvrnula na dokumente i usluge koji su dostupni u normoteci. Predstavila je digitalni repozitorij HRN4You, gdje je dostupno više od 39 000 hrvatskih normativnih dokumenata. Također je prikazala aplikaciju za komentiranje nacrta norme – HZNacrti, putem koje je moguće čitanje i komentiranje nacrta norma putem internetske stranice HZN-a.

Na samom kraju seminara sudionici su posjetili normoteku HZN-a.
 
Sljedeći seminar za članove tehničkih odbora održat će se krajem studenog, a svi zainteresirani mogu se prijaviti na e-mail kontakt  ili telefon (01) 6106095.

HZN e-glasilo 12/2021

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više