Pozivi na sjednice

2023. godina

Poziv i dnevni red 2. sjednice Stručnog vijeća HZN-a - 11. prosinca 2023.


2022. godina

Poziv i dnevni red 1. sjednice Stručnog vijeća HZN-a - 20. prosinca 2022.


2021. godina

Poziv na izvanrednu sjednicu Stručnog vijeća HZN-a                                                     

2020. godina

U 2020. godini nije održana sjednica Stručnog vijeća HZN-a.


2019. godina

Poziv i dnevni red 2. sjednice Stručnog vijeća HZN-a - 13. studenog 2019.                      


2018. godina

Poziv i dnevni red 1. sjednice Stručnog vijeća HZN-a - 20.ožujka 2018.                    


2017. godina

Poziv na izvanredu sjednicu Stručnog vijeća HZN-a                                                  

HZN e-glasilo 3/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više