Održan 2. sastanak CEN/TC 452, Assistance dogs

U Beču je 16. svibnja 2017. godine na Veterinarskom fakultetu održan  drugi sastanak europskoga tehničkog odbora CEN/TC 452, Assistance dogs, čije se tajništvo nalazi u HZN-u.
Sastanak je vodio predsjednik odbora CEN/TC 452, dr.sc. Marijan Alfonso Sesar, ravnatelj Centra za rehabilitaciju Silver (CZRS). Hrvatsku delegaciju sačinjavali su Julijana Gyorgy Matešić (CZRS), Mira Katalenić (Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet),  Alexandra Purkolt (CZRS) i Lea Devčić (Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet).
Na sastanku je potvrđena odluka o konačnom nazivu i području rada odbora CEN/TC 452 u skladu s rezultatima glasanja kroz odbor (tzv. Committee internal balloting-CIB) te je utvrđeno da na engleskome jeziku naziv odbora glasi: Assistance dogs, a područje rada (scope): Standardization in the field of assistance dogs, users and training staff.


Prihvaćena je odluka o uspostavi suradnje CEN/TC 452 i CEN/CLC/TC 11 „Accessibility in the built environment“ te je dogovoreno da gđa Christel Sogenbits predstavlja odbor CEN/TC 452 u navedenoj radnoj skupini.
Također je prihvaćen zahtjev kanadskoga normirnog tijela Standards Council of Canada (CSB) za statusom promatrača u odboru CEN/TC 452. Naime, Standards Council of Canada (CSB) je od 1. travnja 2017. godine suradničko normirno tijelo CEN/CENELEC-a (tzv. Companion Standards Body) čime se kanadskim predstavnicima omogućava, između ostaloga, sudjelovanje u radu europskih tehničkih odbora.
 
Dogovoreno je da se još jednom preispita zainteresiranost krovnih organizacija u području treniranja pasa pomagača (ADEu i IGDF) za uspostavom tzv. liasion organization statusa u CEN/TC 452.
S obzirom na preporuku CCMC-a da se što prije izradi poslovni plan odbora kako bi se CEN/TC 452 mogao jasnije predstaviti svim vanjskim i unutarnjim zainteresiranim stranama, dogovoreno je da tajnica odbora Vesna Ferenčak Brodarić pripremi novu verziju nacrta poslovnog plana odbora (CEN/TC 452, Business plan)  u skladu s prihvaćenim pristiglim komentarima i dogovorom sa sastanka u Beču te zatraži od članova odbora da se izjasne o njegovu prihvaćanju dopisno (kroz CIB).
Dogovoreno je i osnivanje radne skupine CEN/TC 452/WG 1 “Terminology“, koja će utvrditi i dogovoriti nazivlje i definicije,  te će biti upućen javni poziv za prijavu zainteresiranima za vođenje te radne skupine (convenor). Nakon što pristignu prijave, u slučaju da bude više zainteresiranih, dopisno (kroz CIB) će se odabrati  voditelj radne skupine i nacionalna normirna tijela bit će pozvana da predlože stručnjake za rad u radnoj skupini.
Sljedeći sastanak tehničkog odbora CEN/TC 452 održat će se 7 i 8. prosinca 2017. godine u Zagrebu.   
 
Fotografije ilustriraju djelić atmosfere sa sastanak odbora CEN/TC 452 kao i posjeta CleverDogLabu,  instituciji koja u sklopu bečkoga Veterinarskog fakulteta proučava kognitivne i emotivne sposobnosti pasa.   

HZN e-glasilo 3/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više