Hrvatske norme (HRN)

Temeljem Zakona o normizaciji (Narodne novine 80/2013) hrvatske norme priprema, izdaje i objavljuje Hrvatski zavod za norme, na prijedlog tehničkih odbora. Hrvatske norme mogu nastati na ova četiri načina:
  • prihvaćanjem stranih (međunarodnih/europskih/nacionalnih) norma uz prevođenje na hrvatski jezik (pp)
  • prihvaćanjem stranih norma u izvorniku s hrvatskim ovitkom (po)
  • prihvaćanjem stranih norma u izvorniku objavom obavijesti o prihvaćanju (pr)
  • izradbom izvorne hrvatske norme (izv).
Oznaka načina prihvaćanja navedena je uz referencijsku oznaku hrvatske norme.
Hrvatske su norme zainteresiranima na raspolaganju u Normoteci Hrvatskog zavoda za norme, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb.

HZN e-glasilo 1/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više