Preskočite na glavni sadržaj
HR

HRN EN ISO 14000 - Upravljanje okolišem

Norma HRN EN ISO 14001:2015 
U hrvatskoj se normi HRN EN ISO 14001:2015 utvrđuju zahtjevi za sustav upravljanja okolišem, što pomaže organizacijama da povećaju svoju uspješnost u upravljanju okolišem kroz učinkovito korištenje resursima te izbjegavanje i smanjivanje nastajanja otpada, a čime se povećava konkurentnost organizacije i povjerenje zainteresiranih strana. Ova je norma namijenjena organizacijama koje nastoje upravljati svojim odgovornostima koje se odnose na okoliš na sustavan način.

Predviđeni rezultati sustava upravljanja okolišem uključuju:
  • povećanje uspješnosti upravljanja okolišem
  • ispunjenje obveza usklađenosti
  • ostvarenje ciljeva povezanih s okolišem.
Moguće ju je primijeniti na svaku organizaciju bez obzira na njezinu veličinu, vrstu i narav te se primjenjuje na aspekte njezinih aktivnosti, proizvoda i usluga koji su povezani s okolišem, a za koje organizacija odredi da može njima upravljati ili na njih utjecati s gledišta životnog ciklusa. Također, ova norma ne utvrđuje konkretne kriterije uspješnosti upravljanja okolišem.

Kao i za ostale norme za sustave upravljanja, pristup na kojem se temelji sustav upravljanja okolišem je koncept “planirati – provesti – provjeriti – djelovati“ (Plan-Do-Check-Act – PDCA).

Norma se može upotrijebiti u cijelosti ili djelomično za sustavno poboljšanje upravljanja okolišem. Međutim, tvrdnja organizacije o sukladnosti s ovom međunarodnom normom nije prihvatljiva ako u njezin sustav upravljanja okolišem nisu uključeni svi zahtjevi ove norme i ako nisu ispunjeni u cijelosti.

Organizacija koja želi dokazati sukladnost s ovom međunarodnom normom može to učiniti na sljedeće načine:
  • određivanjem vlastite sukladnosti i davanjem vlastite izjave o sukladnosti, ili
  • traženjem potvrde o svojoj sukladnosti od strana koje imaju interes u organizaciji, npr. od kupaca, ili
  • traženjem potvrde svoje vlastite izjave o sukladnosti od strane koja je izvan organizacije, ili
  • traženjem certifikacije/registracije svoga sustava upravljanja okolišem od neke vanjske organizacije.
U Dodatku A se daju objašnjenja kako bi se izbjegla kriva tumačenja zahtjeva ove norme. U Dodatku B prikazane su opće stručne podudarnosti između prethodnog izdanja ove norme i ovog izdanja. Opće smjernice za primjenu sustava upravljanja okolišem dane su u normi HRN EN ISO 14004:2016.

Ova norma zamjenjuje normu HRN EN ISO 14001:2009. 


HRN EN ISO 14001:2015 4. izd. pr-pp (hr,en-en) TO 207
Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu (ISO 14001:2015; EN ISO 14001:2015)
Environmental management systems – Requirements with guidance for use (ISO 14001:2015; EN ISO 14001:2015)
 
Ova je norma objavljena kao dvojezično izdanje na hrvatskome i engleskome jeziku, a osim u ovom izdanju postoji i u izdanju na engleskome jeziku.

 
HRN EN ISO 14020:2023   2. izd.     pr    (en) TO 207
Izjave o proizvodima povezane s utjecajem na okoliš i povezani programi – Načela i opći zahtjevi (ISO 14020:2022; EN ISO 14020:2023)
Environmental statements and programmes for products -- Principles and general requirements (ISO 14020:2022; EN ISO 14020:2023)
 
Ovim dokumentom utvrđuju se načela i opći zahtjevi primjenjivi na sve vrste izjava i programa izjava o proizvodima povezanim s utjecajem na okoliš. Izjave o proizvodima povezane s utjecajem na okoliš proizlaze iz tih programa, a uključuju samodeklarirane tvrdnje o utjecaju na okoliš, znakove zaštite okoliša, izjave o zaštiti okoliša za proizvode (EPD) i priopćenja o otisku. Dokument je namijenjen za primjenu s ostalim normama niza ISO 14020.

NAPOMENA: Ostale norme sadrže dodatne nazive i definicije, načela i zahtjeve koji se odnose na njihovo područje primjene.
 
Ova norma zamjenjuje normu HRN EN ISO 14020:2001.

HZN e-glasilo 5/2024
Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Članovi smo
etsi logo iso logo iec logo cen logo cenelec logo