Preskočite na glavni sadržaj
HR

ISO/IEC Guide 41, Ambalaža – Preporuke za ispunjavanje potreba potrošača

Upute HRU ISO/IEC Guide 41:2021, Ambalaža – Preporuke za ispunjavanje potreba potrošača ( ISO/IEC Guide 41:2018) sadrže opće preporuke koje treba uzeti u obzir prilikom određivanja najprikladnije ambalaže za proizvode namijenjene potrošačima.
 

Funkcije koje ambalaža može imati uključuju, između ostalog, funkciju spremnika, zaštitu, rukovanje, prijevoz, skladištenje, praktičnost uporabe, informiranje i predstavljanje.
U ovom se dokumentu razmatra i održiva uporaba resursa koja obuhvaća optimizaciju, ponovnu uporabu i oporabu ambalaže.
 
Ambalaža danas ima vrlo važnu ulogu u stavljanju proizvoda na tržište. Razlikuje se prema namjeni (ambalaža za hranu, pića, kozmetiku itd.) i materijalu od kojega je izrađena (drvo, metal, karton, PVC, keramika, staklo), a svojim izgledom mora privući pozornost kupca. Osim toga, ambalaža mora zadovoljiti niz drugih zahtjeva kao npr. sigurnost za ljude i okoliš, prikladnost za uporabu i ekonomičnost. Pakiranje proizvoda posebno je važno potrošačima, koji neizravno snose trošak ambalaže.
  
Upute su namijenjene:
  • osobama koje sastavljaju norme radi ispunjavanja potreba i zahtjeva potrošača kao budućih kupaca roba i usluga s obzirom na ambalažu
  • odborima koji priređuju norme za potrošačke proizvode ili usluge
  • dizajnerima proizvoda, proizvođačima i drugima koji su uključeni u donošenje odluka povezanih s ambalažom
  • tijelima koja provode propise.
Upute HRU ISO/IEC Guide 41:2021 dostupne su od rujna 2022. i na hrvatskome jeziku.
HZN e-glasilo 6/2024
Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Članovi smo
etsi logo iso logo iec logo cen logo cenelec logo