Preskočite na glavni sadržaj
HR

ISO UPUTE 69 Sustav usklađenoga kodiranja faza – Načela i smjernice za uporabu

ISO GUIDE 69 Harmonized stage code system (Edition 2) - Principles and guidelines for use
2. izdanje, dvojezično izdanje (hrvatski i engleski)

Ovaj je dokument prijevod izvornog engleskog teksta koji je izdala Međunarodna organizacija za normizaciju (ISO), Ženeva, Švicarska. Njegovu je točnost glavnome tajniku ISO-a potvrdio DZNM, ISO nacionalno tijelo za Hrvatsku i ISO ga je stoga priznao kao službeni prijevod.
Proces normizacije ima niz određenih koraka ili faza kojima se može i opisati proces i označiti u kojoj se fazi proces trenutačno nalazi. Općenito govoreći, metode koje neđunarodna, regionalna i nacionalna normirna tijela upotrebljavaju za izradbu i objavljivanje norma s pomoću formalnih normizacijskih procesa međusobno su vrlo slične, bez obzira na to koje tijelo nadgleda proces. Stoga je, na visokoj razini, moguće imati zajednički pristup procesu normizacije i imati zajednički skup faza. Međutim, postoje razlike među procesima pojedinih tijela, što je dovelo do razvoja različitih sustava faza za svako tijelo.
Razvoj tako brojnih sustava doveo je do nejasnoća među korisnicima te je odlučeno razviti usklađeni sustav kodiranja faza koji će razumijeti i primjenjivati sva tijela. Njegova prva verzija izrađena je 1993. Ona je sada prerađena i pojednostavljena.
HZN e-glasilo 6/2024
Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Članovi smo
etsi logo iso logo iec logo cen logo cenelec logo