Preskočite na glavni sadržaj
HR

Izdavatelji identifikacijskih brojeva

 • Uvod
 • Identifikacijske kartice, izdavatelji kartica i sustav dodjeljivanja broja radi osiguranja jedinstvenosti izdanih kartica definiran je međunarodnom normom ISO/IEC 7812, Identification cards - Identification of issuers izdanom u dva dijela:
   
  ISO/IEC 7812-1:2017, Numbering system i
  ISO/IEC 7812-2:2017, Application and registration procedures.
   
  Prema toj međunarodnoj normi, svi izdavatelji identifikacijskih kartica, neovisno o vrsti djelatnosti, registriraju se na jednom mjestu u svijetu - pri American Bankers' Association, Washington, USA, koja je zadužena za primjenu navedene međunarodne norme i njezino održavanje (Registration Authority).

  Izdavateljima kartica dodjeljuje se jedinstveni identifikacijski broj (Issuer Identification Number – IIN).

  Hrvatski zavod za norme kao hrvatsko nacionalno normirno tijelo, a na zahtjev potencijalnih izdavatelja kartica iz Republike Hrvatske, posreduje pri njihovoj registraciji na međunarodnoj razini.
   
  Podaci o registriranim izdavateljima kartica u Republici Hrvatskoj vode se u REGISTRU IZDAVATELJA KARTICA Hrvatskog zavoda za norme.

  NAPOMENA: Izdavateljima kartica, koji su zainteresirani za navedeni sustav registracije na međunarodnoj razini, na raspolaganju su u normoteci Hrvatskog zavoda za norme međunarodne norme za to područje.
   

 • O postupku
 • Zahtjev za dodjelu identifikacijskog broja podnosi se na obrascu koji je dostupan na internetskim stranicama HZN-a.
   
  Identifikacijski broj izdavatelja identifikacijskih kartica može se dodijeliti pravnoj osobi koja ispunjava sljedeće kriterije:
   

  • da već nema dodijeljen identifikacijski broj izdavatelja identifikacijskih kartica (IIN)
  • da će IIN odmah početi upotrebljavati, a najkasnije u roku od 12 mjeseci od dana dodjele
  • da će se kartice upotrebljavati za razmjenu podataka prema normi ISO/IEC 7812-1)
  • da je podnositelj zahtjeva jedinstvena pravna osoba koja posluje u skladu sa zakonskim propisima

   
  HZN ili ABA mogu odbiti zahtjev za dodjelu identifikacijskog broja izdavatelja identifikacijskih kartica u sljedećim slučajevima:
   

  • ako podnositelj zahtjeva nije izdavatelj identifikacijskih kartica
  • ako je podnositelju prethodno već bio dodijeljen identifikacijski broj za vlastitu uporabu (izvan članstva u nekoj kartičarskoj shemi) koji je još uvijek u uporabi
  • ako se kartica koju podnositelj izdaje ne bude upotrebljavala u međunarodnoj ili unutarnjoj razmjeni podataka
  • ako se identifikacijski broj bude upotrebljavao za razlikovanje proizvoda, usluga ili tehnologija, ili samo za olakšavanje protoka ili identifikaciju zemljopisne lokacije
  • ako podnositelj zahtijeva specifičan identifikacijski broj ili rezervaciju specifičnog broja koji je izvan područja navedenog u normi ISO/IEC 7812
  • ako podnositelj odmah ne izda kartice, a najkasnije u roku od 12 mjeseci od izdavanja identifikacijskog broja.

  Zahtjev se podnosi na obrascu koji je u skladu s normom ISO 7812-2:2007. Nakon pristiglog zahtjeva, podnositelju prijave šalje se predračun za uplatu naknade prema važećem Cjeniku norma i usluga HZN-a.
   
  Nakon uplate naknade, HZN provjerava točnost podataka i ispunjavanje kriterija te ovjeren zahtjev šalje u ABA-u, koja HZN-u vraća ovjeren obrazac s upisanim dodijeljenim brojem.
   
  Na temelju toga dokumenta, HZN izdaje potvrdu o dodijeljenom identifikacijskom broju, koju zajedno s tiskanom verzijom dokumenta šalje podnositelju. Podnositelj zahtjeva dužan je oba dokumenta čuvati kao trajan dokument i dokaz o pravu na upotrebu dodijeljenog broja.
   
  HZN vodi evidenciju o dodijeljenim identifikacijskim brojevima i objavljuje je na svojim internetskim stranicama.
   
  Upute za ispunjavanje obrasca

  Obrazac za prijavu
   

 • Nacionalni sustav dodjele identifikacijskih brojeva
 • Normom ISO/IEC 7812-1:2006 predviđena je dodjela identifikacijskih brojeva izdavatelja identifikacijskih kartica na nacionalnoj razini. Svaka država ima mogućnost razvijanja vlastitog sustava objavom izvorne nacionalne norme koja propisuje način i postupke izdavanja identifikacijskih brojeva na nacionalnoj razini.
   
  U Hrvatskom zavodu za norme pokrenut je postupak za izradu hrvatske norme koja će u budućnosti uređivati to područje, a u međuvremenu se identifikacijski brojevi dodjeljuju prema Pravilniku o uspostavi nacionalnog sustava dodjele identifikacijskih brojeva izdavateljima identifikacijskih kartica (IIN). Pravilnik je dostupan na službenim internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za norme.
   
  Detaljnije informacije mogu se dobiti u Hrvatskom zavodu za norme.
   
  Pravilnik o uspostavi nacionalnog sustava dodjele IIN-a

   

 • Registar izdavatelja identifikacijskih kartica
 • Registar izdavatelja identifikacijskih kartica 
HZN e-glasilo 5/2024
Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Članovi smo
etsi logo iso logo iec logo cen logo cenelec logo