Preskočite na glavni sadržaj
HR

Jesu li hrvatske norme zaštićene autorskim pravom?

Hrvatske se norme objavljuju kao posebne publikacije i zaštićene su u skladu sa Zakonom o normizaciji i drugim nacionalnim i međunarodnim propisima o autorskom pravu te je zabranjeno umnožavanje, distribucija dijelova ili cjeline bilo kojega normativnog dokumenta bez suglasnosti HZN-a. Hrvatski zavod za norme nositelj je autorskog prava nad hrvatskom jezičnom verzijom normativnih dokumenata koje objavljuju europske i međunarodne organizacije za normizaciju (CEN, CENELEC, ISO, IEC).
Autorska prava i prava umnožavanja te HZN-ova politika i način distribucije i prodaje normativnih dokumenata na teritoriju Republike Hrvatske definirani su Unutrašnjim pravilima za normizaciju, UPN 1. dio: Normizacija općenito, ciljevi i osnovna načela.
HZN e-glasilo 6/2024
Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Članovi smo
etsi logo iso logo iec logo cen logo cenelec logo