Preskočite na glavni sadržaj
HR

Oglasnik za normativne dokumente


Hrvatske norme (HRN)

Temeljem Zakona o normizaciji (Narodne novine 80/2013) hrvatske norme priprema, izdaje i objavljuje Hrvatski zavod za norme, na prijedlog tehničkih odbora. Hrvatske norme mogu nastati na ova četiri načina:
  • prihvaćanjem stranih (međunarodnih/europskih/nacionalnih) norma uz prevođenje na hrvatski jezik (pp)
  • prihvaćanjem stranih norma u izvorniku s hrvatskim ovitkom (po)
  • prihvaćanjem stranih norma u izvorniku objavom obavijesti o prihvaćanju (pr)
  • izradbom izvorne hrvatske norme (izv).
Oznaka načina prihvaćanja navedena je uz referencijsku oznaku hrvatske norme.
Hrvatske su norme zainteresiranima na raspolaganju u Normoteci Hrvatskog zavoda za norme, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb.


Nacrti hrvatskih norma (nHRN)

Temeljem Zakona o normizaciji (Narodne novine 80/2013) Hrvatski zavod za norme na prijedlog tehničkih odbora objavljuje raspravu o nacrtima hrvatskih norma (oznaka nHRN).

Pisane primjedbe na nacrte hrvatskih norma dostavljaju se Hrvatskom zavodu za norme (uz naznaku tehničkog odbora i referencijsku oznaku nacrta hrvatske norme) u roku od 30 dana od dana objave rasprave u službenom glasilu Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) odnosno putem Sustava komentiranja nacrta norma - HZNacrti, na poveznici http://hznlive.67bricks.com/.

Nacrti su hrvatskih norma zainteresiranima na raspolaganju u Normoteci Hrvatskog zavoda za norme, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb  te u sustavu HZNacrti.

Prijedlozi za prihvaćanje stranih norma u izvorniku

Temeljem Zakona o normizaciji (Narodne novine 80/2013) Hrvatski zavod za norme, na prijedlog tehničkih odbora objavljuje raspravu o prijedlogu za prihvaćanje stranih norma (međunarodnih, europskih i njemačkih norma) kao hrvatskih norma.

Pisane primjedbe na prijedloge za prihvaćanje norma dostavljaju se Hrvatskom zavodu za norme (uz naznaku tehničkog odbora i referencijsku oznaku norme) u roku od 30 dana od dana objave rasprave u HZN e-glasilu.

Povučene norme

Na prijedlog tehničkog odbora ravnatelj Hrvatskog zavoda za norme donosi odluku o povlačenju hrvatske norme kada je donesena nova hrvatska norma ili kada je postojeća hrvatska norma postala neprimjenjiva.

Kada je koje područje uređeno propisima i neki od propisa (pravilnik, naredba, naputak) upućuje na norme koje su povučene, one se primjenjuju silom tih propisa i bit će, do izmjene propisa ili izradbe novih, na raspolaganju u Normoteci Hrvatskog zavoda za norme.

Povučeni nacrti hrvatskih norma

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za norme daje obavijest o povlačenju s javne rasprave nacrta hrvatskih norma. Nacrti hrvatskih norma povlače se s javne rasprave jer je povučena izvorna međunarodna/europska norma prema kojoj je nacrt pripremljen ili je objavljeno njezino novo izdanje.

Ispravci hrvatskih norma


 
HZN e-glasilo 5/2024
Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Članovi smo
etsi logo iso logo iec logo cen logo cenelec logo