Preskočite na glavni sadržaj
HR

Plan savjetovanja s javnošću

 
Plan savjetovanja s javnošću za 2024. godinu
Hrvatski zavod za norme u djelokrugu svog rada u 2024. godini ne donosi zakone i podzakonske propise, niti opće akte i druge strateške ili planske dokumente kojima se utječe na interese građana i pravnih osoba. Stoga, u skladu s čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/201385/201569/2022) Hrvatski zavod za norme ne provodi savjetovanje s javnošću, te ne objavljuje plan savjetovanja s javnošću za 2024. godinu.
 
Plan savjetovanja s javnošću za 2023. godinu
Hrvatski zavod za norme u djelokrugu svog rada u 2023. godini ne donosi zakone i podzakonske propise, niti opće akte i druge strateške ili planske dokumente kojima se utječe na interese građana i pravnih osoba. Stoga, u skladu s čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/201385/201569/2022) Hrvatski zavod za norme ne provodi savjetovanje s javnošću, te ne objavljuje plan savjetovanja s javnošću za 2023. godinu.
 
Plan savjetovanja s javnošću za 2022. godinu
Hrvatski zavod za norme u djelokrugu svog rada u 2022. godini ne donosi zakone i podzakonske propise, niti opće akte i druge strateške ili planske dokumente kojima se utječe na interese građana i pravnih osoba. Stoga, u skladu s čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/201385/2015, 69/2022) Hrvatski zavod za norme ne provodi savjetovanje s javnošću, te ne objavljuje plan savjetovanja s javnošću za 2022. godinu.
 
Plan savjetovanja s javnošću za 2021. godinu
 
Plan savjetovanja s javnošću za 2020. godinu
Hrvatski zavod za norme u djelokrugu svog rada u 2020. godini ne donosi zakone i podzakonske propise, niti opće akte i druge strateške ili planske dokumente kojima se utječe na interese građana i pravnih osoba. Stoga, u skladu s čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/1385/15) Hrvatski zavod za norme ne provodi savjetovanje s javnošću, te ne objavljuje plan savjetovanja s javnošću za 2020. godinu.
 


HZN e-glasilo 5/2024
Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Članovi smo
etsi logo iso logo iec logo cen logo cenelec logo