Preskočite na glavni sadržaj
HR

Postupak obavješćivanja

prijevod dokumenta, izdanje dvojezično - POVUČENO!

Smjernica 98/34/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 22. lipnja 1998. koja utvrđuje postupak obavješćivanja u području tehničkih norma i propisa (OJ L 204/37, 1997-07-21)

Smjernica 98/48/EC Europskoga parlamenta i Vijeća od 20. srpnja 1998. kojom se mijenja Smjernica 98/34/EC (OJ L 217/18, 1998-08-05)

U prvo vrijeme europskih integracijskih procesa uočeno je da postojeći nacionalni tehnički propisi, nacionalne norme i nacionalni postupci ocjenjivanja sukladnosti, odnosno različiti tehnički zahtjevi za proizvode koji se postavljaju na nacionalnoj razini predstavljaju tehničke zapreke koje mogu ozbiljno ugroziti odvijanje trgovine među zemljama članicama. Nametanjem obveze uzajamnog obavješćivanja omogućeno je uklanjanje ili smanjivanje problema u trgovini među državama članicama zbog različitih tehničkih propisa ili normi i različitih zahtjeva koji se u njima postavljaju. Ovaj dokument na potpuno nov način utvrđuje podjelu odgovornosti u području uređivanja i putokaz je za djelatnost tehničkog usklađivanja zemalja srednje i istočne Europe sa zakonodavstvom Europske unije.
HZN e-glasilo 5/2024
Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Članovi smo
etsi logo iso logo iec logo cen logo cenelec logo