Preskočite na glavni sadržaj
HR

Prijava nepravilnosti

POVJERLJIVA OSOBA PREMA ZAKONU O ZAŠTITI PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI
 
Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti uređen je postupak prijavljivanja nepravilnosti, prava osoba koje prijavljuju nepravilnosti, obveze tijela javne vlasti te pravnih i fizičkih osoba u vezi s prijavom nepravilnosti, kao i druga pitanja važna za prijavu nepravilnosti i zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

Postupak unutarnjeg prijavljivanje nepravilnosti u Hrvatskom zavodu za norme uređen je Pravilnikom o postupku prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika.

Pod pojmom "nepravilnost" smatra se kršenje zakona i drugih propisa te nesavjesno upravljanje javnim dobrima, javnim sredstvima, sredstvima Hrvatskog zavoda za norme i sredstvima iz fondova Europske unije koje ugrožava javni interes, a koji su povezani s obavljanjem poslova u Hrvatskom zavodu za norme.

Pojam "obavljanje poslova" uključuje radni odnos u Hrvatskom zavodu za norme, rad izvan radnog odnosa za Hrvatski zavod za norme, volontiranje, obavljanje dužnosti, rad na temelju ugovora o djelu, studentske poslove, sudjelovanje u postupcima zapošljavanja u svojstvu kandidata, kao i svako drugo sudjelovanje u djelatnostima Hrvatskog zavoda za norme.

Prijavu nepravilnosti, temeljem Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti kao i Pravilnik o postupku prijavljivanja nepravilnost i imenovanju povjerljive osobe i njezina zamjenika, možete podnijeti povjerljivoj osobi:
  • pisanim putem na adresu (u zatvorenoj omotnici):
Hrvatski zavod za norme
„Ne otvaraj – za povjerljivu osobu“
Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb Prijava nepravilnosti mora sadržavati podatke propisane Pravilnikom, a sve u skladu sa Zakonom.

Prijava nepravilnosti ne smatra se povredom čuvanja poslovne tajne.
Prijava nepravilnosti obvezno sadržava:
–   naziv Hrvatskog zavoda za norme kao poslodavca kod kojeg prijavitelj nepravilnosti obavlja poslove
–   naziv organizacijske jedinice Hrvatskog zavoda za norme, ako prijavitelj nepravilnosti radi u Hrvatskom zavodu za norme
–   podatke o prijavitelju nepravilnosti (ime, prezime i OIB)
–   podatke o osobi i/ili osobama na koje se prijava odnosi
–   opis nepravilnosti
–   datum podnošenja prijave.
 
U nastavku se nalaze Odluka o imenovanju povjerljive osobe u Hrvatskom zavodu za normeOdluka o imenovanju zamjenika povjerljive osobe u Hrvatskom zavodu za norme

Povjerljiva osoba u Hrvatskom zavodu za norme:
Dijana Kladara

Zamjenik povjerljive osobe u Hrvatskom zavodu za norme:
Dino Živković

 

HZN e-glasilo 5/2024
Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Članovi smo
etsi logo iso logo iec logo cen logo cenelec logo