Preskočite na glavni sadržaj
HR

Priručnici za terminološki rad

Smjernice za terminološke politike sada i na hrvatskome jeziku

Hrvatski zavod za norme je zajedno s Institutom za hrvatski jezik i jezikoslovlje pripremio prijevod dokumenta pod nazivom SMJERNICE ZA TERMINOLOŠKE POLITIKE, Oblikovanje i provedba terminološke politike u jezičnim zajednicama (Guidelines for Terminology Policies. Formulating and implementing terminology policy in language communities). Dokument je poslan Međunarodnom informativnom centru za terminologiju (International Information Centre for Terminology - INFOTERM) koji ga namjerava objaviti na svojim internetskim stranicama, gdje se već nalaze tekstovi tog dokumenta na engleskome, francuskome, južnoafričko-holandskome, kineskome, poljskome i španjolskome jeziku.
Dokument Guidelines for Terminology Policies. Formulating and implementing terminology policy in language communities objavila je 2005. godine Obrazovna, znanstvena i kulturna organizacija Ujedinjenih naroda (UNESCO), a pripremio ga je INFOTERM.
Smjernice su namijenjene donositeljima odluka na različitim položajima i razinama koji, za različite svrhe, žele oblikovati, planirati i provesti terminološku politiku prilagođenu jasnomu, sustavnomu i nadziranomu pristupu stvaranju, održavanju i uporabi terminologije u određenim zajednicama ili za određene zajednice.
Terminološko je planiranje izbilo u prvi plan u različitim zemljama i na različitim razinama: nacionalnoj, regionalnoj, na razini jezične zajednice, lokalne zajednice, na institucijskoj ili organizacijskoj razini. Postoje također mnoge aktivnosti terminološkoga planiranja u različitim stručnim područjima, npr. u kemiji, biologiji, fizici, medicini i sl. Osim toga, terminološka komponenta postoji zapravo u svim normizacijskim i aktivnostima usklađivanja u industriji ili drugdje.
Terminološka politika ili strategija, pogotovo kad se uspostavlja i provodi na nacionalnoj razini, zahtijeva da se u obzir uzmu veoma složeni demografski, kulturni, etnolingvistički i geolingvistički čimbenici te sociopsihološki čimbenici.
Na strateškoj je razini prepoznat pozitivni potencijal sustavnoga terminološkog planiranja, i posebno terminoloških politika, kao podrška informacijskim i inovacijskim politikama te politikama promicanja znanja, obrazovnim strategijama itd. S povećanom sviješću o tome, države i jezične zajednice sve više osjećaju potrebu za određivanjem sustavnih terminoloških politika (uključujući i strategije terminološkoga planiranja) kako bi se povećala njihova konkurentnost. Taj se trend podudara sa zahtjevom da današnja ubrzana globalizacija bude praćena i ubrzanom lokalizacijom, tj. prevođenjem i prilagodbom usklađenima s kulturnim i jezičnim normama.

Dokument je javno dostupan ovdje (PDF 428k).


Upute za nazivlje (autor Heidi Sounauti)

Upute za nazivlje temelje se na međunarodnim normama ISO 704, ISO 860 i ISO 10241 i daju temeljne podatke potrebne za uspješno izvođenje terminološkog rada. Namijenjene su u provome redu kao pomoć tehničkim odoborima i radnim skupinama koje se bave terminološkim radom. Cilj je ove publikacije prikazati sažete upute za načela i metode sustavnoga terminologijskog rada i prikazati kako se ona mogu primijeniti u praksi.

Na početku svakoga terminološkog projekta pojavljuju se određena pitanja. Gdje se počinje, gdje se nalaze pouzdani izvori podataka i koje podatke treba prikupljati? Kako organizirati i bilježiti podatke? Kako se odvajaju različiti jezici, kako se pišu definicije te kako se organizira cijeli postupak? ...

HZN e-glasilo 6/2024
Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Članovi smo
etsi logo iso logo iec logo cen logo cenelec logo