Preskočite na glavni sadržaj
HR

Promotivne publikacije

 • Norme@zabava
 •  
   (PDF 1.18 MB )
 • Norme@aktivnosti

 •  (PDF 4.83 MB )
 • Norme@poslovi

 •  (PDF 2.23 MB )
 • Svijet norma
 • Ova publikacija na pristupačan i popularan način predstavlja norme koje značajno utječu na svakodnevni život i gospodarski napredak svake zemlje. Posebno je važna njihova uloga u procesu tehničkog usklađivanja s Europom i svijetom. Publikacija daje odgovore na pitanja što su norme, kako nastaju i kome su potrebne. Nadalje, pojašnjava se što je normizacija i kako se u Republici Hrvatskoj odvija proces normizacije.
 • Izgradnja infrastrukture za održivi razvoj
 • Mjeriteljstvo, normizacija i ocjena sukladnosti predstavljaju stupove znanja za razvoj tehničke infrastrukture, a time i za održivi razvoj i puno sudjelovanje u međunarodnoj trgovini. O tim stupovima znanja, međusobno čvrsto povezanim, pročitajte više u ovoj publikaciji. Publikaciju su zajednički izdali Državni zavod za mjeriteljstvo, Hrvatski zavod za norme i Hrvatska akreditacijska agencija.
 • Moj posao u ISO-u
 • Promotivna publikacija Moj posao u ISO-u prijevod je dokumenta My ISO Job koji je u prvome redu namijenjen stručnjacima, imenovanim članovima delegacije nacionalnoga normirnog tijela koji sudjeluju na sastancima i u radu određenoga ISO-ova odbora i stručnjacima koji su imenovani za sudjelovanje u radu ISO-ovih radnih skupina. Knjižica je vrlo korisna za sve članove tehničkih odbora HZN-a bez obzira na to jesu li ili nisu uključeni u rad na izradi međunarodnih norma jer daje osnovne informacije o ISO-u općenito, ISO-ovim metodama rada te o sudionicima u procesu razvoja međunarodnih norma koje mogu pomoći u boljem razumijevanju normizacijskog rada i metoda rada tehničkih odbora.
  Osim toga upućuje na internetske adrese na kojima se nalazi mnogo javno dostupnih informacija o tehničkome radu (www.iso.org; www.iso.org/tc).

  PDF
 • ISO i ocjenjivanje sukladnosti
 • Ocjenjivanje sukladnosti znači provjeravanje jesu li proizvodi, usluge, materijali, procesi, sustavi i osoblje u skladu sa zahtjevima norma, propisa ili drugih specifikacija. Ono koristi proizvođačima, pružateljima usluga, korisnicima, potrošačima i zakonodavcima, olakšava međunarodnu trgovinu te podupire održivi razvoj.

  Više o koristima ocjenjivanja sukladnosti, pročitajte u ovoj publikaciji koju je izdao Hrvatski zavod za norme.

  PDF (240kb)
 • ISO i potrošači
 • Međunarodne norme podupiru razvoj i trgovinu proizvodima i uslugama koji u većoj mjeri ispunjavaju očekivanja potrošača s obzirom na sigurnost i zdravlje, prikladnost za namjenu, zaštitu okoliša i druga svojstva. ISO nastoji osigurati da njegove norme budu u skladu sa zahtjevima tržišta i da ispunjavaju potrebe krajnjih korisnika, najčešće potrošača koji su u sve većoj mjeri izloženi globalnoj ponudi proizvoda i usluga. Predstavnici potrošača koji sudjeluju u razvoju norma mogu pružiti podatke o sigurnosnim aspektima i osigurati da se oni na ispravan način uzmu u obzir u radu na normama, daju primjere stvarne uporabe (ili pogrešne uporabe) proizvoda i usluga te savjete o pitanjima komunikacije.

  Ovo je jedna od niza publikacija Međunarodne organizacije za normizaciju o sudjelovanju predstavnika potrošača u normizacijskome radu, koju je Hrvatski zavod za norme preveo i objavio na hrvatskome jeziku.

  PDF (290kb)
 • ISO i društvena odgovornost
 • ISO je pokrenuo razvoj buduće norme ISO 26000 koja će davati dragovoljne upute o društvenoj odgovornosti, a namijenjena je za uporabu u svim vrstama organizacija i u javnome i u privatnome sektoru, i u razvijenim zemljama i u zemljama u razvoju. Pomoći će im u njihovim nastojanjima da posluju na društveno odgovoran način, što društvo u sve većoj mjeri zahtijeva. Norma ISO 26000 ne sadržava zahtjeve nego smjernice pa se stoga neće primjenjivati kao norma za certifikaciju kao norme ISO 9001:2000 i ISO 14001:2004.

  Dodatne informacije o normi ISO 26000 i ISO-ovoj radnoj skupini za društvenu odgovornost koja izrađuje tu normu potražite u ovoj brošuri koju je izdao Hrvatski zavod za norme i na internetskoj stranici: www.iso.org/sr.

  PDF (250kb)
HZN e-glasilo 6/2024
Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Članovi smo
etsi logo iso logo iec logo cen logo cenelec logo