Preskočite na glavni sadržaj
HR

Uvod

Niz međunarodnih norma o VIN oznaci (Vehicle Identification Number) i njihova primjena osigurava jedinstveni sustav označavanja svih cestovnih vozila proizvedenih diljem svijeta.
 
ISO 3779:2009, Road vehicles - Vehicle identification number (VIN) - Content and structure
ISO 4030:1983, Road vehicles - Vehicle identification number (VIN) - Location and attachment
ISO 3780:2009, Road vehicles - World manufacturer identifier (WMI) code
ISO 4100:1980, Road vehicles - World parts manufacturer identifier (WPMI) code
 
Navedene su norme u primjeni u Republici Hrvatskoj kao hrvatske norme.
 
HRN ISO 3779:2010, Cestovna vozila - Identifikacijska oznaka vozila - Sadržaj i građa (ISO 3779:2009)
HRN ISO 4030:1998, Cestovna vozila - Identifikacijska oznaka vozila - Mjesto i način postavljanja (ISO 4030:1983)
HRN ISO 3780:2011, Cestovna vozila - Međunarodna oznaka proizvođača (ISO 3780:2009)
HRN ISO 4100:1998, Cestovna vozila - Međunarodna oznaka proizvođača dijelova (ISO 4100:1980)
 
VIN oznaka (jedinstveni broj za označavanje vozila) mora biti takav da nedvojbeno identificira svako vozilo proizvedeno u svijetu te ne smiju postojati dvije identične VIN oznake na različitim vozilima proizvedenima na svijetu u razdoblju kraćem od 30 godina. U svrhu osiguranja takvog označavanja vozila, kao dio VIN oznake uvedena je WMI (World Manufacturer Identifier) oznaka za svakog proizvođača na svijetu i ta oznaka ugrađuje se kao sastavni dio VIN oznake na točno određena mjesta unutar VIN oznake, što omogućuje da se iz VIN oznake izravno može očitati država i proizvođač vozila.
 
Na sličan način označuju se i dijelovi za vozila i u tu svrhu uvedena je WPMI oznaka (World Part Manufacturer Identifier).
 
Society of Automotive Engineers, Inc. (S.A.E.) Warrendale, Sjedinjene Američke Države, kao "Registration Authority" vodi brigu o primjeni navedenih međunarodnih norma i svakoj zemlji dodjeljuje jedan dio WMI oznake.
Drugi dio oznake dodjeljuju normirna tijela pojedinih zemalja proizvođačima vozila sa svog područja. Na taj način, zajedno s ostalim dijelovima VIN oznake, koje pridružuju proizvođači vozila, osigurava se jedinstveno označavanje svih vozila proizvedenih diljem svijeta u dužem vremenskom razdoblju.
HZN e-glasilo 6/2024
Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Članovi smo
etsi logo iso logo iec logo cen logo cenelec logo