Mogu li zainteresirani korisnici dobiti besplatan uvid u norme?

Svi zainteresirani korisnici mogu ostvariti besplatan uvid u norme u normoteci HZN-a. Uvid u norme i ostalu građu iz fonda normoteke dostupan je uz najavu na kontakte: 01 6106 051, 01 6106 059 ili normoteka@hzn.hr,  radnim danom 8:30 - 15:00 sati na adresi: Zagreb, Ulica grada Vukovara 78.

HZN e-glasilo 3/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više