Objavljen Poziv „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)“

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta (MINGPO) 13. travnja 2018. godine objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijava „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)“  koji se provodi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. Na temelju ovoga Programa,  u Državnom proračunu Republike Hrvatske iz Europskog fonda za regionalni razvoj osigurano je 38.000.000,00 kuna za razdoblje 2014. – 2020. godine.

Uz sve veću globalizaciju tržišta, međunarodno prihvaćene norme i/ili priznate certifikacijske sheme te s njima povezane oznake postale su ključne za međunarodnu trgovinu jer podrazumijevaju ispunjavanje standarda međunarodno priznatih razina kvalitete i sigurnosti u razmjeni roba i usluga. Ovim Pozivom sufinancirat će se uvođenje priznatih sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom u skladu sa zahtjevima međunarodno prihvaćenih norma ili tržišno priznatih certifikacijskih shema, koje će pridonijeti olakšanomu pristupu tržištima i povećanju konkurentnosti MSP-ova.

Kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri odgovorilo potrebama malih poduzetnika, u izradi Poziva sudjelovale su različite institucije koje predstavljaju i zastupaju interese malih i srednjih poduzeća, a među njima i Hrvatski zavod za norme.

Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima. Prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.
 
Cilj je Poziva dostizanje primjenjive razine standarda međunarodno priznatih razina kvalitete i sigurnosti u razmjeni roba i usluga kroz povećanje uporabe priznatih normi koje pridonose povjerenju kupaca, posebno u područjima poboljšanja kvalitete sustava upravljanja i povećanja sposobnosti za dokazivanje kvalitete sustava, čime bi se MSP-ovima olakšao pristup inozemnim tržištima i povećala konkurentnost.
 
Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se prema ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 50.000,00 kuna, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 380.000,00 kuna. Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi do 85 % prihvatljivih troškova za mikro i male poduzetnike te do 65 % prihvatljivih troškova za srednje poduzetnike.
 
Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva uključuju:
- ulaganja u pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja (kvalitetom ili poslovnim procesima ili uslugama) prema zahtjevima međunarodno priznatih norma za sustave upravljanja ili iz područja usluga (ISO)
- ulaganja u pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja (kvalitetom ili poslovnim procesima ili uslugama) prema zahtjevima tržišno priznatih certifikacijskih shema (poput FSC i/ili PEFC certifikacija, BRC norme, KOSHER, HALAL i sl.).
 
Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku od 14. svibnja. 2018. godine u 9:00 sati.
Poziv se vodi kao trajni otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava do 29. lipnja 2020. godine.

Više o natječaju, natječajnoj dokumentaciji, kao i rasporedu informativnih radionica za poduzetnike možete pronaći na poveznici: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=635a567d-1ea5-424c-9ede-8a44453bf898

Za više informacija o normama, poduzetnici se mogu obratiti na adrese e-pošte: normoteka@hzn.hr ili msp@hzn.hr .
 
 

HZN e-glasilo 4/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više