Još bolja ISO 50001 za upravljanje energijom

Smanjenje potrošnje energije i poboljšanje energetske učinkovitosti u središtu su svjetskog programa u vezi s klimatskim promjenama. ISO 50001, glavna međunarodna norma za poboljšanje energetske učinkovitosti, upravo je ažuriran.


Potrošnja energije u porastu je unatoč činjenici da na nju otpada gotovo 60 % svjetskih emisija stakleničkih plinova.[1] Istovremeno više od jedne milijarde ljudi još uvijek nema pristup električnoj struji, a još mnogo više njih služe se štetnim izvorima energije koji zagađuju.[2] Ne čudi da su rješenja za energetsku učinkovitost i klimatske promjene ključni dio 17 ciljeva održivog razvoja programa Ujedinjenih naroda Agenda 2030.

Kada je objavljena 2011. godine, norma ISO 50001:2018, Energy management systemsRequirements with guidance for use, temeljito je promijenila energetsku učinkovitost organizacija širom svijeta, osiguravši im strateški alat za učinkovitu upotrebu energije. Norma daje okvir za upravljanje energetskom učinkovitošću i pristupanje troškovima energije te pomaže tvrtkama da smanje utjecaj na okoliš i ispune ciljeve smanjenja emisija.
 
Norma ISO 50001 upravo je prerađena i sada je još korisnija u rješavanju svjetskih energetskih izazova. Roland Risser, predsjednik ISO-ovog tehničkog odbora koji je izradio normu, kaže da nova verzija donosi dopunjene nazive i definicije i bolje objašnjava neke pojmove energetske učinkovitosti.

“Stavljen je veći naglasak na ulogu uprave jer je važno izmijeniti organizacijsku kulturu”, objasnio je. “Norma je sada usklađena s ISO-ovim zahtjevima za norme za sustave upravljanja te je organizacijama lakše ugraditi je u svoje postojeće sustave upravljanja.”
Od objave prije 7 godina, norma ISO 50001 postaje sve važnija. Prema ISO-ovom istraživanju (ISO Survey), prema njoj je do kraja 2016. godine izdano ukupno 20 216 certifikata. U toj godini broj certifikata povećan je 69 %. Normu je izradio tehnički odbor ISO/TC 301, Energy management and energy savings, čije tajništvo zajednički vode ANSI, član ISO-a iz SAD-a, i SAC, član ISO-a iz Kine. Može se kupiti kod nacionalnog člana ISO-a ili putem ISO-ove mrežne trgovine (ISO Store).


[1] Svjetska energetska prognoza za 2017. godinu Međunarodne energetske agencije (IEA): https://www.iea.org/weo2017/
 
[2] https://sustainabledevelopment.un.org/sdg7


HZN e-glasilo 4/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više