Svjetski dan turizma – 27. rujna 2017.

Doprinos boljem svijetu na Svjetski dan turizma


Turizam cvate i to je izvrsna prilika za doprinos održivom razvoju. Na Svjetski dan turizma trebamo istaknuti kako turizam može poboljšati svijet. Ključnu ulogu u tome imaju ISO norme.

Prema podacima Svjetske turističke organizacije Ujedinjenih naroda, prošle je godine 1,2 milijardi osoba bilo na putovanju. Očekuje se da će ta brojka 2030. godine doseći 1,8 milijardi. Međunarodni je turizam opterećenje za naš planet, ali donosi i velike ekonomske koristi lokalnim zajednicama, od kojih mnoge od njega žive.Svjetski dan turizma obilježava se svake godine 27. rujna s ciljem da se podigne svijest o doprinosu turizma održivom razvoju. Ovogodišnja tema, “turizam i digitalna transformacija”, ističe važnost digitalnih tehnologija u turističkoj djelatnosti i načina kako mogu pridonijeti održivom razvoju putem, primjerice, osnaživanja lokalnih zajednica i učinkovitog upravljanja resursima.

ISO međunarodne norme podupiru inovacije i tehnologiju jer osiguravaju zajednički jezik i usuglašenu praksu kojom se izbjegava otkrivanje tople vode i oslobađa dragocjeno vrijeme i resursi za kreativnost i inventivnost.Osim toga, ISO se može pohvaliti većim brojem normi pomoću kojih ključni igrači u turističkoj djelatnosti mogu povećati svoj doprinos održivom razvoju. Među njima su dokumenti ISO-ova tehničkog odbora ISO/TC 228Tourism and related services, naprimjer tehnička specifikacija ISO/TS 13811, Tourism and related services – Guidelines on developing environmental specifications for accommodation establishments (Turističke i srodne usluge -- Smjernice za razvoj specifikacija za smještajne kapacitete s obzirom na okoliš), koja pomaže organizacijama da smanje negativan utjecaj turističkih smještajnih objekata na prirodni okoliš.Odbor trenutno radi na drugim važnim normama koje će izravno pridonijeti održivom razvoju u turizmu:
  • ISO 21401, Tourism and related services – Sustainability management system for accommodation establishments – Requirements (Turističke i srodne usluge – Sustav upravljanja održivošću za smještajne kapacitete – Zahtjevi)
  • ISO 20611, Adventure tourism – Good practices for sustainability – Requirements and recommendations (Pustolovni turizam – Dobra praksa održivosti – Zahtjevi i preporuke)
  • ISO 21416, Recreational diving services – Requirements and guidance on sustainable practices in recreational diving (Usluge rekreativnog ronjenja – Zahtjevi i upute o održivom razvoju u rekrativnom ronjenju)
Saznajte više o ISO normama za turizam u ovom kratkom i zanimljivom videu: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=zDkaM4-foQgHZN e-glasilo 4/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više