Predstavnica ECOS-a posjetila HZN

Predstavnica ECOS-a[1], gospođa Ioana Popescu 23. travnja 2018. godine posjetila je Hrvatski zavod za norme. Na sastanku su iz HZN-a sudjelovale gospođa Danijela Novota Krajnović i gospođa Ana Marija Boljanović koje su u HZN-u odgovorne za komunikaciju s MSP-ovima i ostalim interesnim skupinama.

ECOS je jedna od četiri organizacije s kojom je Komisija formalizirala partnerstvo u području definiranom Uredbom o europskoj normizaciji (EU) br. 1025/2012 koja prima europska financijska sredstva da bi podržavala interese društvenih skupina iz područja zaštite okoliša u europskom normizacijskom sustavu.

Kako bi se normizacijom postigli prioritetni ciljevi EU-a za industrijsku politiku (razvoj pametnih mreža, ostvarivanje otvorenijeg i integriranijeg unutarnjeg tržišta roba i usluga, poboljšanje poslovnog okruženja, regulatornog okvira i javne uprave, poticanje ulaganja u inovacije i nove tehnologije, povećanje produktivnosti, učinkovitije raspolaganje resursima, internacionalizaciju poduzeća EU-a, podupiranje MSP-a i dr.) od normizacijskih se organizacija očekuje da osiguraju ravnomjernu zastupljenost svih interesnih skupina u normizacijskim procesima, posebno onih slabije zastupljenih kao što su organizacije koje zastupaju MSP-ove, potrošače, radnike i interese povezane s okolišem. Poticanje tih interesnih skupina na bolju suradnju u normizacijskim pitanjima na nacionalnim razinama nije urodilo većim rezultatom, pa je EK formalizirala partnerstva s europskim organizacijama koje zastupaju te interesne skupine, a to su: SBS,[2] ANEC,[3] ECOS[4] i ETUC,[5] kako bi izravno zastupali interese ovih dionika u CEN-u i CENELEC-u.

Sastanak se održao na inicijativu gospođe Popescu, a cilj je sastanka bio upoznavanje predstavnika institucija te prikaz aktivnosti ECOS-a i HZN-a u područjima povezanim s područjem zaštite okoliša. Od posebnog interesa za predstavnicu ECOS-a su informacije o članstvu nacionalnih nevladinih organizacija koje zastupaju ekološke interese u HZN-u ili o nekom drugom obliku suradnje tih organizacija s HZN-om.

Gospođa Popescu  predstavila je projekt pod nazivom AccESS.Glavni je cilj  ovoga projekta pomoći nacionalnim nevladinim organizacijama koje zastupaju ekološke interese pri uključivanju u europski normizacijski sustav. Projekt AccESS traje od siječnja 2017. do siječnja 2019. godine. Tijekom dvije godine, ECOS i projektni partneri istraživat će i testirati nove suradničke radne prakse nevladinih organizacija za zaštitu okoliša kako bi se pojačalo njihovo sudjelovanje u razvoju norma. ECOS trenutačno ima devet projektnih partnera odnosno nevladinih organizacija koji dolaze iz različitih europskih država, a iz Hrvatske je to udruga DOOR[6] koja se bavi promicanjem održivog razvoja na području energetike.

Prvi dio projekta namijenjen je organiziranju intenzivne obuke o normizaciji, dok drugi dio projekta osigurava partnerima razvoj u svojim područjima interesa i stručnostima uz podršku ECOS-a. Projekt pruža partnerima priliku da dijele svoja znanja i iskustva u cilju izrade „boljih“ norma, dok ih ECOS zastupa u europskom normizacijskom sustavu.
 
Područja su interesa projekta AccESS: bioindustrija, pametne mreže i brojila, električna vozila, emisije stakleničkih plinova i klimatske promjene, recikliranje i ponovna uporaba, eko dizajn i označivanje energetske učinkovitosti i sl.
AccESS je prvi pilot projekt financiran od strane Europske komisije kojemu je cilj rješavanje glavnih prepreka s kojima se suočavaju nevladine organizacije za zaštitu okoliša u sudjelovanju u razvoju norma i u poboljšanju kvalitete postojećih norma.
 
Povezano s aktivnostima projekta, gospođa Popescu najavila je održavanje nacionalne radionice u Zagrebu koju će ECOS u suradnji s DOOR-om organizirati krajem 2018. godine.
Na radionici se očekuje i sudjelovanje predstavnika HZN-a, s ciljem podizanja svijesti o normama te poboljšanja sudjelovanja udruga za zaštitu okoliša u procesima nacionalne normizacije.


[1] Europska ekološka građanska organizacija za normizaciju
[2] SBS - Small Business Standards. Dostupno na: http://sbs-sme.eu/
[3] ANEC, the European consumer voice in standardisation . Dostupno na: http://www.anec.eu/anec.asp
[4] ECOS. Dostupno na: http://ecostandard.org/
[5] ETUC. Dostupno na: https://www.etuc.org/
[6] http://door.hr/
 

HZN e-glasilo 3/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više