Studenti Vojnog učilišta posjetili HZN

Studenti Vojnog učilišta, u sklopu nastave na kolegiju Suvremene metode kemijske analize i određivanje strukture spojeva posjetili su Hrvatski zavod za norme 20. studenog 2018. godine. Ovo je prvi posjet studenata tog učilišta te su došli u pratnji profesorice Danijele Ašperger.
Studente je pozdravila Ivana Ivić, voditeljica Odsjeka za razvoj, edukaciju i certifikaciju  te ih  upoznala s temama predavanja i predstavila predavače.

Gospođa Mirela Šiprak, tajnica tehničkog odbora HZN/TO 574, Sustavi upravljanja kvalitetom, rizicima, vrijednostima i inovacijama upoznala je studente s radom Hrvatskog zavoda za norme, osnovama normizacije, područjima normizacije i vrstama dokumenata te s nastankom hrvatskih norma. Poseban je naglasak dan na normizaciju iz područja osnovnih norma te je studente detaljnije upoznala s radom odbora HZN/TO 574. Na kraju je dan pregled niza norma za sustave upravljanja kvalitetom ISO 9000 te niz ISO 10000.

Gospođa Ana Marija Boljanović, voditeljica Odsjeka za poslove normoteke upoznala je studente s radom normoteke te naglasila važnost autorskog prava na norme. Također je predstavila aplikacije dostupne na internetskim stranicama HZN-a: sustav komentiranja nacrta norma HZNacrti, tečaj e-učenja o normizaciji i Repozitorij hrvatskih norma HRN4You.
 
Nakon izlaganja, studenti su posjetili normoteku. 

HZN e-glasilo 3/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više