Objavljene su Upute za upućivanje na norme u postupku javne nabave u Europi (Mjera JIS-a 11)

U okviru Zajedničke inicijative za normizaciju (Joint Initiative on Standardisation, JIS), mjera JIS-a 11, ‘Pilot Project on Increased use of Standards in Public Procurement to better implement the public procurement Directives’ (Pilot projekt povećanja primjene normi u javnoj nabavi radi bolje provedbe direktiva o javnoj nabavi), pod vodstvom Švedskog instituta za norme (SIS) i uz financijska sredstva Europske komisije objavljene su Upute za upućivanje na norme u postupku javne nabave u Europi (Guide for referencing standards in public procurement in Europe).

U Uputama se objašnjava što su norme i kako se na njih upućuje u javnoj nabavi. Svrha im je i pokazati kako se može upućivati na norme općenito, na temelju zakonodavnog okvira EU-a o nabavi.

Upute su namijenjene upotrebi na nacionalnoj razini. Njihova primjena u praksi sljedećih mjeseci poslužit će kao pokusno razdoblje i dati informaciju o potrebi poboljšanja radi eventualnoga budućeg prihvaćanja kao službenih CEN-ovih uputa (CEN Guide).

Preuzmite Upute u PDF-u

HZN e-glasilo 4/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više