Norma HRN EN ISO/IEC 17025:2017 objavljena na hrvatskome jeziku

Ova je norma prijevod engleske verzije hrvatske norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017, Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija (ISO/IEC 17025:2017; EN ISO/IEC 17025:2017).
 
Izvorni je tekst norme EN ISO/IEC 17025:2017, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (ISO/IEC 17025:2017) pripremio međunarodni tehnički odbor ISO/CASCO , Committee on conformity assessment u suradnji s europskim tehničkim odborom CEN/CLC/JTC 1, Criteria for conformity assessment bodies. 
   
Hrvatski je tekst norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 pripremio tehnički odbor HZN/TO Z2, Ocjenjivanje sukladnosti i akreditacija Hrvatskog zavoda za norme.

Dvojezična je verzija na hrvatskome i engleskome jeziku objavljena u HZN e-glasilu 1/2019 i može se kupiti po cijeni od 510,00 kn, a za članove Hrvatskog zavoda za norme cijena je 408,00 kn. Norma je dostupna za kupovinu i na engleskome jeziku po cijeni od 335,00 kn, a za članove 268,00 kn.

HZN e-glasilo 4/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više