Kampanja za usluge – #Standards4Services – ‘Norme su pokretač uspjeha’ - Dan 2., utorak, 10. rujna 2019.


Javni putnički prijevoz

Studija slučaja (STIB - Društvo za međugradski prijevoz Bruxelles)
Norma: EN 15140:2006, Public passenger transport - Basic requirements and recommendations for systems that measure delivered service quality

HRN EN 15140:2008, Javni prijevoz putnika -- Osnovni zahtjevi i preporuke za sustave mjerenja kvalitete isporučene usluge

Poveznica: EN 15140:2006 allows public transports operators to measure the quality of its service

HZN e-glasilo 1/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više