Kampanja za usluge – #Standards4Services – ‘Norme su pokretač uspjeha’ - Dan 6., ponedjeljak, 16. rujna 2019.


VIdeo:

Video koji predstavlja ‘Norme za usluge’, a izradila ga je Središnja uprava CEN/CENELEC-a

Poveznica: Video - Standards are enablers of success

HZN e-glasilo 3/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više