Kampanja za usluge – #Standards4Services – ‘Norme su pokretač uspjeha’ - Dan 8., srijeda, 18. rujna 2019.


MSP, potrošači I RADNICI:

KVALIFIKACIJE u normama za usluge u suradnji sa CEN-ovim europskim partnerima: SBS, ETUC i ANECHZN e-glasilo 4/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više