Svjetski dan turizma, 27. rujna 2019. - normama do većeg broja radnih mjesta

ISO-ove međunarodne norme pomažu turizmu i pridonose ostvarivanju cilja iskazanog ovogodišnjom temom Svjetskog dana turizma: „Turizam i radna mjesta: bolja budućnost za sve“.


Turizam, jedan od gospodarskih sektora s najbržim rastom u svijetu, ujedno je jedan od vodećih sektora u zapošljavanju; na njega otpada oko 10 % svjetskih radnih mjesta[1]. Prahlad Singh Patel, državni ministar turizma i kulture Indije, koja je domaćin ovogodišnjega Svjetskog dana turizma, kaže da je razvoj turizma izravno povezan s razvojem zajednica[2]. On je ujedno i glavni pokretač održivog razvoja. Brojne ISO-ove norme pomažu održivom razvoju turizma širom svijeta stvarajući nova i bolja radna mjesta.

Natalia Ortiz de Zárate, tajnica ISO-ovog tehničkog odbora čije je područje rada turizam, ISO/TC 228, Tourism and related services, objašnjava da ISO ima brojne norme kojima je svrha poboljšati osposobljenost ljudi koji rade u turizmu.

ISO 24802, Recreational diving services – Requirements for the training of scuba instructors (Usluge rekreativnog ronjenja -- Zahtjevi za obuku instruktora ronjenja sa samostalnom ronilačkom opremom), i ISO 13970, Recreational diving services – Requirements for the training of recreational snorkelling guides (Usluge rekreativnog ronjenja -- Zahtjevi za obuku voditelja rekreativnog ronjenja na dah), široko su prihvaćene norme koje daju najbolju međunarodnu praksu u izobrazbi, kaže.

„One pomažu da se osigura visoka razina kvalitete, koja donosi koristi za ronilaštvo i nacionalni turizam u cjelini. Drugi je primjer ISO/TR 21102, Adventure tourism – Leaders – Personnel competence (Pustolovni turizam -- Voditelji -- Kompetencije osoblja), tehnički izvještaj u kojem je detaljno navedeno što tržište smatra nužnim kompetencijama, dajući poslodavcima dogovoreno mjerilo, a radnicima konkurentsku prednost.”

Održivost i sigurnost također su put do uspjeha te gospodarske grane, rekla je, jer osiguravaju privlačniju ponudu za turiste i tako stvaraju nova radna mjesta.

U nastavku su navedene samo neke ISO-ove norme za poboljšanje održivosti, sigurnosti i profesionalnosti u turističkoj djelatnosti, koje povećavaju povjerenje putnika i smanjuju utjecaj na okoliš.

ISO 21101, Adventure tourism – Safety management systems – Requirements (Pustolovni turizam -- Sustavi upravljanja sigurnošću -- Zahtjevi), pružateljima usluga pustolovnog turizma pruža način uspostave sustava upravljanja sigurnošću koji će sudionicima osigurati ne samo izvrsno iskustvo nego i preživljavanje kako bi ga mogli prepričati. Omogućuje pružatelju usluga pustolovnog turizma da poveća sigurnost, ispuni očekivanja u pogledu sigurnosti korisnika i osoblja te posluje u skladu s primjenjivim zakonskim zahtjevima.

ISO 20611, Adventure tourism – Good practices for sustainability – Requirements and recommendations (Pustolovni turizam -- Dobra praksa za održivost -- Zahtjevi i preporuke), opisuje kako organizacije koje se bave održivim turizmom mogu poslovati održivo i promicati bezopasne postupke i za sudionike i za lokalne zajednice. Naprimjer, održivost okoliša može se podržati pažljivim planiranjem i procjenom rizika, npr. upotrebom održivih izvora energije, poznavanjem propisa o otpadu i sviješću o područjima osjetljivih ekosustava.

ISO 21401Tourism and related services – Sustainability management system for accommodation establishments – Requirements (Turističke i srodne usluge -- Sustav upravljanja održivošću za smještajne kapacitete -- Zahtjevi), pomaže ugostiteljstvu da smanji svoj utjecaj na okoliš, promiče pozitivne društvene promjene i pozitivno pridonosi lokalnim gospodarstvima.

Osim toga, buduća norma ISO 22525, Tourism and related services – Medical tourism – Service requirements (Turističke i srodne usluge -- Zdravstveni turizam -- Zahtjevi za usluge), pomoći će pružateljima usluga zdravstvene skrbi u zdravstvenom turizmu da pacijentima pruži očekivanu razinu usluge.

ISO-ove norme za turizam izrađuje ISO-ov odbor stručnjaka, ISO/TC 228, Tourism and related services. Za više informacija pogledajte ovaj informativni video ili posjetite mrežnu stranicu tehničkog odbora.


Svjetski dan turizma svake godine organizira Svjetska turistička organizacija Ujedinjenih naroda (UNWTO), koja sudjeluje u ISO-ovim odborima koji izrađuju norme za turizam.

Međunarodne ISO-ove norme ISO 20611Adventure tourism – Good practices for sustainability – Requirements and recommendations i ISO 21101, Adventure tourism – Safety management systems – Requirements  prihvaćene su u izvorniku kao hrvatske norme na engleskom jeziku te su dostupne za kupovinu pod slijedećim oznakama i cijenama:Hrvatske norme možete naručiti putem našeg Obrasca za naručivanje normativnih dokumenta i drugih publikacija https://bit.ly/2GuTuh7
HZN e-glasilo 3/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više