Održani sastanci radnih skupina CEN/TC 452, "Assistance dogs"

U Hrvatskom zavodu za norme u razdoblju od 2. do 6. prosinca 2019. godine održani su sastanci radnih skupina europskog odbora CEN/TC 452, Assistance dogs:
 
- CEN/TC 452/WG 1, Terminology
- CEN/TC 452/WG 2, Lifetime welfare
- CEN/TC 452/WG 4, Training and assessment
- CEN/TC 452/WG 5, Client Services
- CEN/TC 452/WG 6, Accessibility
 
Također održan je i prvi sastanak novoosnovane radne skupine CEN/TC 452/WG 3, Competencies for assistance dogs’ professionals.
 
Riječ je o radnim skupinama zaduženim za izradu niza norma koje će sadržavati zahtjeve za obuku pasa pomagača za osobe s posebnim potrebama te zahtjeve za instruktore, a obuhvatit će opće i posebne zahtjeve kao što su trening pasa pomagača, brigu o psima, profesionalno ponašanje i kompetencije, obuku korisnika takvih psa i drugo.
 
Cilj je navedenog niza norma osigurati i održavati slobodu kretanja osoba koje se koriste psima pomagačima u zemljama članicama EU-a i između njih, i to tako da se uspostave jedinstveni kriteriji u pružanju usluga obuke pasa pomagača.
 
Odbor CEN/TC 452 je prvi europski tehnički odbor čije tajništvo vodi HZN, a njegov predsjednik je dr. sc. Marijan Alfonso Sesar, ravnatelj Centra za rehabilitaciju Silver, ujedno prvi Hrvat na čelu nekoga europskog tehničkog odbora.
 
Odbor CEN/TC 452 započeo je s radom prije tri godine i izradio je dosad pet nacrta preliminarnih novih normizacijskih projekata (PWI) za koje se očekuje da će polovinom  2020. godine biti spremni za registraciju kao novi normizacijski projekti (NWI) – nacrti budućih europskih norma koje će se odnositi na pse pomagače, njihove trenere i korisnike.
 
Sastancima je prisustvovalo između 18 i 30 stručnjaka iz više od deset europskih zemalja kao i predstavnici ANEC-a, koji predstavljaju glas potrošača u normizaciji, odnosno u slučaju odbora CEN/TC 452, predstavljaju korisnike pasa pomagača. Na početku svakog sastanka, stručnjake radnih skupina pozdravili su, osim voditelja radnih skupina, predsjednik odbora CEN/TC 452 dr. sc. Marijan Alfonso Sesar i tajnica odbora Vesna Ferenčak Brodarić.
 
Tajnica odbora CEN/TC 452, održala je uvodno izlaganje za članove radne skupine CEN/TC 452/WG 3, Competencies for assistance dogs’ professionals o pravilima rada u radnim skupinama, postupcima izrade norma te nekim posebnostima u izradi norma za usluge, postupcima ocjenjivanja sukladnosti, pravilima dostupnosti koji se prilikom izrade europskih norma moraju uzeti u obzir.
 
Sve radne skupine odbora CEN/TC 452 uspješno su održale sastanke u Zagrebu, postigle konsenzus kako unaprijediti dosadašnje radne nacrte te pripremile akcijske planove za nastavak izrade radnih nacrta kako bi oni bili spremni za registraciju kao novi normizacijski projekti (NWI) polovinom 2020. godine.

Održan je i sastanak tzv. Chairman advisory Group (CAG) koji osim predsjednika i tajnice odbora CEN/TC 452 čine i voditelji svih radnih skupina (Irma Metzger, voditeljica CEN/TC 452/WG1, Laura Mout, tajnica CEN/TC 452/WG1, Karl Weissenbacher, voditelj  CEN/TC 452/WG2, Annie Hourston, voditeljica CEN/TC 452/WG3, Yasmine Debarge, suvoditeljica CEN/TC 452/WG3, Peter Gorbing, voditelj CEN/TC 452/WG4, Jennifer Lynn Ceia, voditeljica CEN/TC 452/WG5 i Judith Jones, voditeljica CEN/TC 452/WG6).
 
Na sastanku CAG-a održanom 5. prosinca 2019. godine, voditelji radnih skupina podnijeli su izvještaje sa sastanaka radnih skupina za koje su odgovorni te je u skladu s time revidiran i prihvaćen akcijski plan odbora CEN/TC 452 za prvu polovinu 2020. godine.
 
Potvrđeno je da će se sljedeći plenarni sastanak odbora CEN/TC 452 održati 24. travnja 2020. godine u Helsinkiju, u Finskoj. Sastanci radnih skupina održat će se uoči plenarnog sastanka, počevši od 20. travnja do zaključno 23. travnja 2020. godine. 
 
U nastavku donosimo djelić atmosfere sa sastanaka radnih skupina CEN/TC 452.
   

HZN e-glasilo 3/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više