Obavijest o povlačenju izvornih hrvatskih norma o prometnim znakovima

u Službenom glasilu HZN-a 2/2020, od 29. veljače 2020. godine
 
Na 29. sastanku održanom 5. veljače 2020. godine u Hrvatskom zavodu za norme, članovi HZN/TO 509, Cestovna oprema, donijeli su odluku o povlačenju bez zamjene sljedećih izvornih hrvatskih norma:
 
HRN 1114:2002        
Prometni znakovi – Tehnički zahtjevi
Traffic signs – Technical requirements
 
HRN 1115:2002        
Prometni znakovi – Znakovi opasnosti – Oblikovanje znakova
Road signs – Danger warning signs – Design of signs
 
HRN 1116:2002        
Prometni znakovi – Znakovi izričitih naredaba – Oblikovanje znakova
Road signs – Prohibitory or restrictive signs – Design of signs
 
HRN 1117:2002        
Prometni znakovi – Znakovi obavijesti – Oblikovanje znakova
Road signs – Informative signs – Design of signs
 
HRN 1118:2002        
Prometni znakovi – Znakovi obavijesti za vođenje prometa – Oblikovanje znakova
Traffic signs – Informative advence direction signs – Design
 
HRN 1119:2002        
Prometni znakovi – Dopunske ploče – Oblikovanje znakova
Traffic signs – Additional panels – Design
 
HRN 1120:2004        
Prometni promjenjivi znakovi – Nekontinuirani – Dimenzije
Variable message signs – Discontinuous – Dimensions
 
HRN 1126:2002        
Prometni znakovi – Oprema za ceste – Oblikovanje znakova
Traffic signs – Road furniture – Design
 
HRN 1127:2002        
Prometni znakovi – Branici, polubranici i svjetlosne oznake za označivanje prijelaza ceste preko željezničke pruge – Oblikovanje znakova
Traffic signs – Barriers and getes at level crossings/signals and retroreflective markings – Design
 
 
Tehnički odbor HZN/TO 509, Cestovna oprema,  2002. i 2004. godine pripremio je i objavio izvorne norme o prometnim znakovima na koje je upućivao Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05 i 14/11).
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture donijelo je novi Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama koji je stupio na snagu danom objavljivanja u Narodnim novinama broj 92/2019 od 30. rujna 2019. godine.
 
Novi Pravilnik ne upućuje na hrvatske norme, već se poziva na Tehničke specifikacije prometnih znakova, oznaka na kolniku, opreme za ceste, hrvatskoga cestovnog pisma, koje su sastavni dio novog Pravilnika, uključujući grafičke podloge u digitalnom obliku koje se objavljuju na mrežnim stranicama Ministarstva nadležnog za poslove prometa.


Na spomenutom sastanku početkom veljače, članovi TO 509 usporedili su tehničke specifikacije i izvorne norme i odlučili o povlačenju izvornih norma bez zamjene budući da se područje koje obrađuju spomenute tehničke specifikacije podudara s područjima rada izvornih norma.
 
Iako povučene, norme su dostupne korisnicima za kupnju ili na uvid u normoteci.


HZN e-glasilo 3/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više