19. (elektronička) sjednica Upravnog vijeća HZN-a

Obzirom na situaciju s epidemijom COVID-19 i preporukama za otkazivanja sastanaka, a sukladno obavijesti predsjednice Upravnog vijeća Nataše Mikuš Žigman, 19. sjednica Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme održati će se elektroničkim putem. 

HZN e-glasilo 3/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više