20. sjednica Upravnog vijeća HZN-a

20. sjednica Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme održat će se dana 10. lipnja 2020. godine (srijeda) u 9:30 sati, u prostorijama Hrvatskog zavoda za norme, dvorana Nikola Tesla, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb. 
 
Poziv i dnevni red 20. sjednice Upravnog vijeća HZN-a - 10. lipnja 2020. 
 
Mogućnost neposrednog uvida u rad Upravnog vijeća
 

HZN e-glasilo 3/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više