Svjetski dan voda 22. ožujka

Svjetski dan voda 22. ožujka 2021. godine
Vrednovanje voda

Svjetskim danom voda Ujedinjeni narodi odaju priznanje važnosti vode. Obilježavanje koordinira UN-Water, organizacija UN-a za vodu, a vode ga jedan ili više njezinih članova i partnera s odgovarajućim mandatom.
Svjetskim danom voda slavi se voda i podiže svijest o 2,2 milijarde ljudi koji nemaju pristup sigurnoj pitkoj vodi. Riječ je o poduzimanju mjera za rješavanje globalne krize s vodom. Težište je Svjetskog dana voda podrška ostvarenju 6. cilja održivog razvoja (SDG): pitka voda i higijenski sanitarni uvjeti za sve do 2030. godine.
UN-Water određuje godišnju temu. U 2021. godini tema je vrednovanje voda, a u 2022. tema će biti podzemne vode. Ranije teme mogu se naći ovdje: www.worldwaterday.org/archives
 
Kao posljedica gospodarskog razvoja i rasta svjetskog stanovništva, poljoprivreda, industrija i proizvodnja energije troše sve više vode. Zbog klimatskih promjena opskrba vodom postaje sve neizvjesnija i sve je veće onečišćenje.
Pri određivanju potrošnje vodenih resursa društvo često izostavlja interese mnogih ljudi.
Način na koji vrednujemo vodu određuje način na koji njome gospodarimo i dijelimo je. Vrijednost vode mnogo je više od njezine cijene. Voda ima nemjerljivu i složenu vrijednost za naša domaćinstva, kulturu, zdravstvo, obrazovanje, gospodarstvo i cjelovitost cjelokupnoga našeg prirodnog okoliša. Ako previdimo te vrijednosti, postoji opasnost da ćemo loše gospodariti tim ograničenim, nezamjenjivim resursom.
 
VREDNOVANJE VODA: PET RAZLIČITIH PERSPEKTIVA
1. Vrednovanje izvora vode – prirodni vodeni resursi i ekosustavi
2. Vrednovanje vodene infrastrukture – skladištenje, obrada i opskrba
3. Vrednovanje vodoprivrednih usluga – voda za piće
4. Vrednovanje vode kao ulazne veličine za proizvodne i društveno-gospodarske djelatnosti – proizvodnja hrane, poljoprivreda, energetika i industrija, poslovanje i zapošljavanje
5. Vrednovanje društvenih i kulturnih aspekata vode – rekreacijski, kulturni i duhovni atributi.
 
U Hrvatskome zavodu za norme djeluju sljedeći tehnički odbori čije je područje rada voda (prirodni resursi i ekosustavi, voda za piće, skladištenje i obrada vode, opskrba vodom,...):
 
HZN/TO 147, Kvaliteta vode
Područje rada:
Priprema norma u području:
- kvalitete vode, ispitivanja voda (fizikalno-kemijska, mikrobiološka i biološka ispitivanja), uključujući definicije naziva, uzimanje uzoraka vode, točnost i preciznost mjerenja i izvještavanje o svojstvima vode, zahtjeva za izvedbu opreme za praćenje stanja voda
Granice prihvatljivosti kvalitete vode ne spadaju u područje rada ovog tehničkog odbora.
           
HZN/TO 550, Opskrba vodom
Područje rada:
Priprema norma za:
- sustave i komponente za vodu namijenjenu ljudskoj uporabi u zgradama i izvan zgrada (od crpilišta do slavine)
- kemikalije i proizvode za obradu vode za ljudsku uporabu (voda za piće, voda za bazene za plivanje)
- opremu za pripremu vode u zgradama
- utjecaj materijala u kontaktu s vodom za piće
- sanitarne armature, betonske cijevi, savitljive cijevi i spojeve
- spremnike vruće i hladne vode u prostorima za stanovanje
- ventile i spojne elemente u zgradama
- uređaje za sprečavanje onečišćenja zbog povratnog toka
- sigurnost opskrbe vodom za piće
- kućanske uređaje za obradu vode za piće koji nisu priključeni na vodoopskrbni sustav
- projektiranje, aspekte okoliša, bušenja, izgradnju, rad, nadzor, održavanje, obnovu i demontažu bunara i bušotinskih izmjenjivača topline.
 
HZN/TO 554, Obrada otpadnih voda
Područje rada:
Priprema norma za radna svojstva i primjenu u području tehnike otpadnih voda za sustave i dijelove sustava, norma za projektiranje, proračune, izvođenje, preuzimanje, rad i održavanje u području tehnike otpadnih voda, s obzirom na njihovo podrijetlo (osim norma o proizvodima za sanitarne uređaje koje su u području rada HZN/TO 553), sve do mjesta zbrinjavanja, uključujući postrojenja za obradu otpadnih voda.
 

VIŠE O SVJETSKOM DANU VODA: 
• Mrežna stranica Svjetskog dana voda 2021.: www.worldwaterday.org
• UN-ov izvještaj o razvoju voda 2021.: www.unwater.org/publication_categories/world-water-development-report
• Portal UN-Water o SDG 6: www.sdg6data.org

HZN e-glasilo 3/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više